Vergi Satan Adamlar

“Vergici açısından vergiyi sevimli bir görev gibi sunabilmek iki açıdan zorluk taşır: Öncelikle vergicinin böyle bir sunum yaparken bürokrasiyi kızdırmaması gerekir. Çünkü bürokrasi pek çok konuya devletin çıkarlarının öncülüğü açısından bakar. Konuya mükellef odaklı bakan vergici bürokrasiyi karşısına alabilir. Ayrıca mükellefi, bu görevin onun çıkarına olduğuna inandırmak da kolay değildir. Cebinden para çıkan kişi bunun karşılığında aldığı şeyi net olarak göremezse bu ödemeyi bir angarya gibi kabul edebilir. Bu ödemenin ona yarar sağlayacağını anlatabilmek çoğu kez zorlu bir çabayı gerektirir. Ne var ki bütün bu zorluklarına karşılık bu yaklaşım başarılabilirse verginin alınması da verilmesi de çok daha kolay hale gelir.

Erguvan Zamanı

Ahmet Erol, Erguvan Zamanı'nda 1980'ler Türkiye’sinde tüm toplumu kuşatan suskunluk ve hukuksuzluğu, İstanbul'u fon alarak anlatıyor ve sıra dışı gençlik aşklarından derin devlet operasyonlarına, reklam dünyasından içi boşaltılan bankalara dek uzanıyor. Vicdan, sevgi, masumiyet ve şefkat gibi duyguların tam karşıtlarıyla çarpıştığı süreçte, erguvan renkli bir kentte yaşananlar, "Zaman, gerçekten her şeyin ilacı mıdır?" sorusunun da yanıtını oluşturuyor.

Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Çalışmada gelir vergisi matrahının tespiti konusunda konular güncel kanuni çerçevede tebliğler, özelgeler, Danıştay kararları, sirküler incelenerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun diğer kanun maddeleriyle bağlantıları kurularak örneklemeler yapılmıştır. Çalışma bu özelliği ile matrahın tespiti ve beyanı konusunda sağlıklı bir uygulama bilgisinin edinilmesine ve uygulamanın gerçekleştirilebilmesine yardımcı olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye'de Vergiye Bakış Metaforik Bir Analiz

Yapılan Türkçe alanyazın taramasında "vergi" kavramına ilişkin metaforları inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yabancı alanyazın taramasında ise vergi ve metafor konulu çalışmaların politik söylemlerde, seçim kampanyalarında kullanılan metaforik dil ve vergi kavramıyla ilgili oluşturulmaya çalışılan çerçeve anlayışıyla sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu durum, özgün bir çalışma fırsatı olarak görülmüş ve alanyazına katkı sağlanabileceği düşünülmüştür.

Üçüncü Genç Vergi Hukukçuları Konferansı

Üçüncü Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Prof. Dr. Nihal Saban öncülüğünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlatılan ve genç vergi hukukçularının seslerini belki de ilk kez duyurabilmelerine olanak sağlayan konferanslar serisinin devamı niteliğindedir. İkincisi Prof. Dr. Billur Yaltı tarafından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenmiştir. Değerli hocalarımıza, uzun soluklu olacağına yürekten inandığımız bu konferans serisini yaşama geçirebilmek için sarf ettikleri emek ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.