Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
06 Eylül 2015
26OKUNMA

Sürekli Denetim

Bilgisayar Ortamında Bağımsız ve İç Denetim Planlama, Analiz Teknikleri ve Uygulamalar
Dr. Hülya Boydar HAZAR
Hesap Uzmanları Derneği Yayınları
378 sayfa

Bu kitapta sürekli denetim kavramı, modelleri, hukuki çerçeve, uygulama geliştirmek için atılması gereken adımlar, veri analizinde kullanılan dijital analiz teknikleri, ilgili bilgisayar teknolojileri ve bugüne kadar geliştirilmiş belli başlı uygulamalar incelenmiştir. Kitapta yer alan uygulama ile incelenen yöntemler ve adı geçen analiz tekniklerinden kurumsal uygulamalarda nasıl yararlanılabileceği gösterilmiştir. İş süreçlerinde, kurumsal politikalarda değişiklik yapılmadan ve kurumun çalışma düzeninin herhangi bir aşamasına müdahale edilmeden denetim etkinliğinin sağlanabileceği bir yaklaşım izlenmiştir.

İçindekileri görmek için tıklayınız.