Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Ahmet OZANSOY
13 Mart 2017Ahmet OZANSOY
646OKUNMA

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Açıklaması

Dr. Ahmet OZANSOY, Melih ORCAN, Umut VARLI
Mevzuat Yayıncılık, Mayıs 2016, 539 sayfa

Mahalli ve müşterek kamu hizmeti sunmak üzere kurulan belediyeler, halkı ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra demokratik yapılanmanın temel taşlarından birisidir. Belediyelerin kaliteli ve etkin hizmet üretmeleri için yeterli maddi kaynaklara sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Belediyeler sundukları hizmetleri, belediye sınırları içinde bulunanlardan topladıkları vergi, harç katılma payı ve ücretlerle finanse etmeleri esas olmakla birlikte, ülkemizde belediyelerin kendilerine ait gelirlerin sınırlı olması nedeniyle merkezi idareden yardım almaksızın faaliyette bulunmaları neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Belediyelerin yerine getirdikleri hizmetleri karşılayabilecek gelir kaynaklarına sahip olmaları, belediye hizmetleri arasındaki kalite farkını ortadan kaldıracağı gibi demokratik yapımızın gelişimi için de bürük önem arzetmektedir. Bu nedenle, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun yeniden gözden geçirilerek, fiilen önemini kaybeden gelir unsurlarının yerine yeni gelir kaynakları yaratılması her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Değerli meslektaşlarım Dr. Ahmet Ozansoy, Melih Orcan, Umut Varlı tarafından büyük bir titizlikle yazılmış olan bu kitap, hem belediye gelirlerinin tarh ve tahsil esaslarını içermekte; hem de 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir unsurlarını, uygulamayı, yargı kararlarını, Gelir İdaresi Başkanlığı görüşlerini de içerecek şekilde ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Belediye gelirleri alanında büyük bir boşluğu dolduracak bu önemli eserin, başta belediyelerdeki uygulayıcılar olmak üzere, meslek mensupları ve akademia dahil tüm kullanıcılara faydalı olacağına inancım tamdır.

Hüseyin KARAKUM
Vergi Denetim Kurulu Başkanı
(Sunuş yazısından)

İçindekilere göz atmak için tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor