Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Hakan ÜZELTÜRK
21 Mart 2016Hakan ÜZELTÜRK
628OKUNMA

Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri

Editör: Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015, 150 sayfa

Prof. Dr. Adnan Tezel Vergi Hukuku Toplantıları: “Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri” başlıklı Konferans 28 Mayıs 2015 Tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Hakan Üzeltürk yaparken, birinci oturumun başkanlığını İstanbul 8. İdare Mahkemesi Başkanı Muhammet Ali Öztürkler yaptı.

Ardından Mehmet Şimşek (İstanbul 7. Vergi Mahkemesi Hakimi) ve Serkan Durmuşoğlu (İstanbul 2. Vergi mahkemesi Hakimi) güncel vergi hukuku problemlerine ilişkin tebliğlerini sundular. İkinci Oturumda ise Atanur Erol (Bölge İdare Mahkemesi 2. Kurul Üyesi), Bülent Dağ (Bölge İdare Mahkemesi 3. Kurul Üyesi) ve Osman Sarıaslan (İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Hakimi) tebliğlerini sundular.

Prof. Dr. Adnan Tezel, 09.01.1941 İstanbul doğumludur. Robert Koleji ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1970 senesinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Kürsüsü’nde asistan olmuş ve daha sonra ölümüne kadar geçen 28 yıllık sürede akademisyen olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinden başka aynı Üniversite’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültelerinde öğretim üyeliği ve kürsü başkanlığı yapmıştır. Vergi hukukunun çeşitli alanlarında ve özellikle uluslararası vergi hukuku alanında çalışmalarını sürdürmüş, Avrupa Topluluğu Vergi Sistemi konusunda dersler vermiştir. Uluslararası alanda, International Institute of Public Finance ve International Fiscal Association üyeliklerinde bulunmuş, International Bureau of Fiscal Documentation yayınlarında Türkiye ile ilgili kısımları yazmıştır. Vergi alanındaki çağdaş gelişmeleri uluslararası çalışmalara katılmak suretiyle yakından izlemiştir. Çeşitli ülkelerde araştırmalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. Uluslararası vergi ile ilgili çalışmaları ve eserleri yanında yanında, vakıflar ve vergi yargısı ile ilgili çalışmalar da yapmıştır.

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk’ün de Hocası olan Prof. Dr. Adnan Tezel, bilim dünyasının saygın akademisyenlerinden, vergi alanının başarılı ve sevilen bir isim olarak 31.5.1997 tarihinde genç yaşta ve ani bir şekilde ebediyete intikal etti. Sayın Tezel, ülkemizde yıllardır en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri olan ve bugün dahi sonuçlarına katlanmakta olduğumuz bir kavramın peşindeydi: vergi hukuku. Bu basit görünen fakat bir arada bulunması için yüzyıllardır uğrunda mücadele edilen ve sırrı bu iki kelimede gizli amaç uğruna yazılar yazdı, konuştu, anlattı, ders verdi, uğraştı. Bizler de vergi hukuku çalışmalarına onun bıraktığı yerden devam ediyoruz. Öğrendiklerimizi sonraki zamanlara aktarıyoruz. Bu toplantı teori ve uygulamayı birleştiren vergi hukukuna önemli katkılar sağlayacağına inandığımız yargı penceresinden bir bakışla konunun önemini vurgulamaktadır. Hocamızı da bu vesileyle bir kere daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

(Kaynak: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi internet sitesi)

İÇİNDEKİLER..
Hakan Üzeltürk (Açılış Konuşması) 1
Muhammet Ali Öztürkler (1. Oturum Konuşması) 3

VERGİ USULÜNDE ŞEKİL KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI
MEHMETŞİMŞEK

ÖZET.. 7
GİRİŞ. 7
1.GENEL OLARAK İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI. 8
2.İDARİ İŞLEMİN BİR UNSURU OLARAKŞEKİL KURALLARI VE BU ŞEKİL KURALARINA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI. 9
2.1.Genel Şekil Kuralları 9
2.1.1. Yazılılık. 11
2.1.2. İmzalı Olma. 12
2.1.3. Gerekçeli Olma. 13
2.1.4. Muhatabın İsminin İşlemde Yer Alması 14
2.1.5. Tarih Bilgisi 14
2.1.6. Başvuru Yeri Ve Süresi Bilgisi 15
3.1.1. Madde 26. 20
3.1.2. Madde 31. 21
3.1.3. Madde 35. 22
3.1.4. Madde 108. 26
3.1.5.  Madde 366. 28
3.2. 6183 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı Şekil Kuralları 31
3.3. Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Bazı Şekil Kuralları 33
SONUÇ.. 34
KAYNAKÇA.. 35

VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ
SERKAN DURMUŞOĞLU

I- GİRİŞ. 39
II-KAPSAM... 39
A. Tebliğ Yapılacak Kimseler 40
1.Gerçek Kişilere Tebliğ. 41
2. Mirasçılara Yapılacak Tebliğ. 42
3. Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ. 42
4. Adi Ortaklıkta Tebliğ. 43
B. Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci Maddesi Kapsamında Bilinen  
    Adresler  Kavramı 43
C. Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü Maddesi Kapsamında Tebliğin İlanla  
    Yapılacağı Haller 47
D- MEMUR VASITASIYLA TEBLIĞ.. 50
E-ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ.. 50
III-SONUÇ.. 53

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN GÜNCEL HUKUK PROBLEMLERİ
Prof. DR. HAKAN ÜZELTÜRK

1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu. 57
2. 1982 Anayasası Madde 73/4. 58
3. Vergilerde Uzlaşma. 59
4. Sirkülerle vergi indirimi süresi uzatmak. 61
5. Vergi İncelemeleri 61
6. Avans Kâr Dağıtımı 63
7. Vergi Davalarında Duruşma. 64
8. Anayasa Mahkemesi’nin 2015/41 Sayılı Kararı ve Mükellef Hakları 69
9. Bir Hukuka Aykırılık Tespiti: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu. 77

VERGİ MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN VERGİNİNİADESİNDE FAİZ UYGULAMASI
ATANUR EROL

GİRİŞ. 96
I. HUKUKİ ANLAMDA FAİZKAVRAMI. 96
II. VERGİ DAVASININ SONUÇLANMASI ÜZERİNE UYGULANAN GECİKME FAÎZİ. 97
II.a. VERGİ DAVASININ KAYBEDİLMESİ (TALEBİN REDDİ HALİ) DURUMUNDA EK MALÎYÜKÜM OLARAK FAİZ  UYGULAMASI. 98
II.b. VERGİ DAVASININ KAZANILMASI (TALEBİN KABÜLÜ HALİ) DURUMUNDA YARGIKARARI UYARINCA İADE  EDİLECEK VERGİLERDE FAİZUYGULAMASI. 100
II.b.a.1999 YILINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDEVERGİ YARGISI KARARLARI. 102
 II.b.b.1999 YILINDAN SONRAKİ DÖNEMDEVERGİ YARGISI KARARLARI. 103
III. SONUÇ.. 110

HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE MÜLKİYET HAKKI ÇERÇEVESİNDE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI
BÜLENT DAĞ

GİRİŞ. 114
I. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI VE UYGULANMA ESASLARI. 114
A. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ. 114
C. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ TAHSİL ŞARTLARI. 116
II. HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI. 120
A. HAK ARAMA HÜRRİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. 120
B. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİNSINIRLANDIRILMASI YÖNTEMLERİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI. 121
III.  MÜLKİYET HAKKI VEHAKSIZ ÇIKMA ZAMMI. 123
A. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ. 123
B. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ MÜLKİYET HAKKINI İHLALİ. 124
IV. SONUÇ.. 125

DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE İYUK 11. MADDE BAŞVURUSUNUN KARŞILIKLI İNCELENMESİ   
DR. OSMAN SARIARSLAN

GİRİŞ. 131
1. İDARİYARGILAMA USULÜ KANUNUN 11. MADDESİ:  UYUŞMAZLIĞIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜLMESİ YA DA “BİR KEZ DAHA DÜŞÜN İDARE”. 135
2. VERGİUSUL KANUNUN VERGİ HATALARINA ÖZGÜ İDARİ  BAŞVURU YOLU: DÜZELTME VE ŞİKÂYET.. 139
3. DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE 11. MADDENİN KARŞILAŞTIRILMASI. 143
3.1. Benzeyen Yönler 143
3.2. Farklı Yönler 145
KAYNAKÇA.. 150

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor