Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

17 Mayıs 2015
473OKUNMA

Türk ve Alman Vergi Hukukunda Pişmanlık

Her İki Ülkedeki Uygulamadan Örnekler ve Benzerlikler – Farklılıklar
Dr. Ahmet SOMUNCU, Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ
Nisan 2015 / 1. Baskı / 200 sayfa

Seçkin Yayıncılık   Eserde Türk Vergi Hukukunda cezalardan kurtulma yolları arasında sayılan, “Pişmanlık ve Islah” kurumu ile Alman Vergi Hukukunda benzer bir kurum olan, “Kendini İhbar (Selbstanzeige)” ayrı ayrı ele alınmaktadır.

Türk Vergi Hukukunda Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenen Pişmanlık ve Islah Kurumunun kısa tarihçesi, hukuki yapısı, vergi ziyaı cezasının kesilmesini önleyen pişmanlıkla beyanname verme koşulları, pişmanlıktan yararlanmayı engelleyen haller irdelenmektedir.

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçları ile bu suçlara iştirak edenlerin Pişmanlık ve Islah kurumundan yararlanma koşulları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, kaçakçılık suçlarının tespit yöntemleri; yoklama, vergi inceleme süreci, ihbar ve aramanın pişmanlığa etkileri ve sonuçları ile uygulamada yaşanan sorunlar; doktrin ve yargı kararları ışığında incelenmektedir.

Kitapta her iki ülke vergi hukukunda aynı madde numarası altında düzenlenmiş olan Pişmanlık ve Islah/Kendini İhbar (Selbstanzeige) kurumlarının benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuş, bu çerçevede Türk Vergi Hukuku açısından eksiklikler ve yapılması gereken düzenlemeler konusunda önerilere yer verilmiştir.

Kitap, hem uygulamada meslek mensuplarıyla hukukçulara ve hem de bu konuda araştırma yapmak isteyenlere hitap etmektedir.

Konu Başlıkları

  • Pişmanlık Kurumunun Tarihsel Gelişimi
  • Pişmanlığın Kapsadığı Suçlar
  • Pişmanlığın Kapsadığı Vergiler
  • Pişmanlıktan Yararlanmanın Şartları
  • Pişmanlıktan Yararlanmayı Engelleyen Durumlar
  • Vergi İdaresinin Uygulamaları
  • Yüksek Mahkeme İçtihatları
  • Pişmanlıktan Yararlanmanın Sonuçları
  • Pişmanlığın Hapis Cezalarına Etkisi
  • Suça İştirak Edenlerin Pişmanlığı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor