Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

15 Şubat 2015
714OKUNMA

Turizmde Vergi Uygulamaları

Cem ARSLAN (Devlet Gelir Uzmanı),
Ferit ÖZ (Devlet Gelir Uzmanı)
PwC Yayınları, 2014

Maliye Bakanlığının çok değerli iki uzmanı Cem Arslan ve Ferit Öz tarafından uzun emekler sonucunda hazırlanan Turizmde Vergi Uygulamaları kitabı, mevzuatta yer alan ve turizm işletmelerini ilgilendiren hususları sistematik şekilde bir araya toplamak ve turizm sektöründe yer alan tüm kişi ve işletmelerin durumlarına açıklık getirmek amacını taşımaktadır.

Kitapta mevzuata yer verilmekle beraber ağırlıklı olarak; turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve oteller gibi kurumlar yanında devre mülk/devre tatil satışı yapanlar, rezidans kiralayanlar, rehberler vb. kişilere yönelik vergisel hususlar örneklerle açıklanmıştır.

Kitabın, turizm sektöründe yer alan işletmelere, meslek mensuplarına ve okuyuculara faydalı olacak bir kaynak eser olması hedeflenmiştir.
Kitapta Yer alan Bazı Konular:

  • Oteller
  • Seyahat Acenteleri
  • Devre Mülk Ve Devre Tatil Satışları
  • Günlük Ve Haftalık Gayrimenkul Kiralamaları
  • Sağlık Turizmi (Hastaneler)

Önsözden

Turizm işletmeleri ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan ve cari açık konusunda ekonomiyi olumlu yönde etkileyen birimlerdir. Bu işletmelerin vergi mevzuatını, uygulamalarını ve özellikli durumları yakından takip etmeleri gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle hazırlanan kitap, mevzuatta yer alan ve turizm işletmelerini ilgilendiren hususları sistematik şekilde bir araya toplamak ve turizm sektöründe yer alan tüm kişi ve işletmelerin (sağlık turizmiyle uğraşan hastaneler dahil) durumlarına açıklık getirmek amacını taşımaktadır.

Kitapta mevzuata yer verilmekle beraber ağırlıklı olarak; turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve oteller gibi kurumlar yanında devre mülk/devre tatil satışı yapanlar, rezidans kiralayanlar, rehberler vb. kişilere yönelik vergisel hususlar örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca, yabancı hastalara hizmet veren hastaneler ve tıbbi laboratuvarların vergisel durumları da kitaba dahil edilmiştir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor