Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergiler Nereye Harcanıyor?

Suriyeli Sığınmacılara 4,5 Milyar Dolar Harcama Yapıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Suriye İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, sığınma talebinde bulunan 1,5 milyondan fazla Suriye vatandaşını misafir ediyor.

Türkiye’de Neredeyse Herkes Devlete “Bağımlı”

Kamu harcamalarının son yıllardaki yapısı ve seyri ekonomik ve toplumsal gelişme açısından endişelerin artmasına neden olmaktadır. Özelleştirme uygulamalarının aksine aşağıda bazı örneklerini verdiğimiz yollarla devletin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha fazla rol oynaması uzun vadede ekonomik, sosyal ve hukuki sorunları beraberinde getirmektedir.

Vergilerin 11 milyar Lirası Otoyollara, Bölünmüş Yollara, Tünellere, Köprülere ve Viyadüklere Harcandı

Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Faaliyet Raporunda yer alan hesaplamalarda, toplanan vergilerden karayolları alt yapı projelerine 11 milyar 95 milyon lira harcama yapıldığı belirtilmiştir.

Seçim Masrafları İçin Yüksek Seçim Kurulu’na 808 Milyon 360 Bin Lira

2014 iki farklı seçimi yaşayacağımız bir yıl.

Hazine Yardımına Hak Kazanan 3 Partiye 315,7 Milyon Lira

Geçtiğimiz Ocak ayı içinde Siyasi Partiler Kanunu uyarınca devlet yardımına hak kazanan 3 partiye, 2014'ün yerel seçim yılı olması nedeniyle 2 katı tutarında Hazine yardımı yapıldı.

TÜRKSAT 4A ve 4B Uydularının Maliyeti 1,2 Milyar Lira

Vergi ödeyicilerinin ödediği vergilerin harcandığı yerlerden biri de süper teknolojik yatırımlar.

2014 Bütçesinde Eğitime 78,5 Milyar Lira Ayrıldı

Toplumsal kalkınmayı sağlamanın en önemli aracı eğitim. Ödediğimiz vergilerle finanse ettiğimiz eğitim hizmetleri okul öncesi eğitimden başlayıp yüksek öğrenimi de kapsayan geniş bir yapı.

Hava Tahmin Raporlarına 166 milyon 745 bin Lira

012 yılına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Faaliyet Raporuna göre; vergi mükelleflerince ve vatandaşlarca ödenen vergilerden aktarılan kaynaklarla hava tahmin hizmeti için 166.745.238 lira harcama yapılmış.

Devlet 2012’de Kişi Başına 783 Lira Sağlık Harcaması Yaptı

Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2012’ye göre Devlet 2012 yılında her bir vatandaşı için 783 lira harcama yaptı. Aynı dönemde yapılan özel sağlık harcaması ise 237 lira olarak gerçekleşti.

Ödediğimiz Vergiler Nereye Harcanıyor?

Az vergiyle idare edilen devletler artan sosyal devlet uygulamaları, alt yapı çalışmaları, eğitim ve sağlık hizmetleri, iç güvenlik ve savunma harcamaları, adalet harcamaları, yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmetler vb. ile daha fazla kaynağa yani vergiye ihtiyaç duyar hale gelmekteler.