Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

16 Aralık 2013
679OKUNMA

Vergi Etiği ve Psikolojisi

Verginin Sosyo–Psikolojik Teorisi
Yrd. Doç. Dr. İsmail KİTAPÇI

 Ekim 2013 / 1. Baskı / 282 Syf.
Seçkin Yayınları

Ödemek ya da ödememek: Son yıllarda vergi uyumu (tax compliance) literatüründeki temel soru değişmiştir. Günümüzde “insanlar neden vergi kaçırır?” sorusunun yerini “insanlar neden vergi öder?” sorusu almıştır. Artık verginin ödenmesi konusuna sadece devletin denetim ve cezai yaptırımları gibi caydırıcı yöntemlerle yaklaşmak yerine, sosyal psikolojik unsurların da vergi uyumu sorununun çözümünde kullanılması gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu noktada vergi etiği ve vergi psikolojisi kavramları kullanılarak vergi yükümlülerinin vergi ödeme davranışında bulunurken ne tür bir içsel motivasyonla hareket ettiği daha iyi anlaşılabilir.

Kitap, maliye bölümlerinde okutulmakta olan “Vergi Psikolojisi” dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Eser, vergi yükümlülerinin etik ve psikolojik süreçlerini inceleyerek birey ve devlet arasındaki psikolojik vergi sözleşmesinde tarafların birbirlerine olan tutum ve davranışlarının analizini yaparak, optimal vergi uyumunun nasıl sağlanacağına ilişkin önerilerde de bulunmaktadır.

Kitap, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere olduğu kadar, anlatım dilinin basit ve sade oluşu nedeni ile konunun uygulamasında yer alan Maliye Bakanlığı ile vergi yükümlülerine de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları

  • Vergi Uyumunun Teorik ve Davranışsal Açıdan İncelenmesi
  • Vergi Uyumu ve Disiplinlerarası İlişkiler
  • Vergi Uyumunu Açıklamada Kullanılan Yaklaşımlar
  • Etik ve Vergi Etiği: Vergi Uyumunun Etik Açıdan İncelenmesi
  • Vergi Etiğine İlişkin Başlıca Yaklaşımlar
  • Dünya’daki Vergi Etiği Araştırmaları: Ülke Örnekleri
  • Vergi Etiğini Belirleyen Faktörler: Vergi Etiği Bilişenlerinin Analizi
  • Psikolojik ve Sosyoljik Bileşenler
  • Mali, Ekonomik Bileşenler ve Politik Bileşenler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor