Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

21 Mart 2016
518OKUNMA

Üçüncü Genç Vergi Hukukçuları Konferansı

EDİTÖRLER
Doç.Dr.CenkerGÖKER
Yrd.Doç.Dr.İ.HakanFURTUN
Yrd.Doç. Dr. Cihat ÖNER
Yrd.Doç.Dr.İnciSOLAKAKMAN
Ar.Gör.TuğçeAKDEMİR

ÖNSÖZ

Üçüncü Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Prof. Dr. Nihal Saban öncülüğünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlatılan ve genç vergi hukukçularının seslerini belki de ilk kez duyurabilmelerine olanak sağlayan konferanslar serisinin devamı niteliğindedir. İkincisi Prof. Dr. Billur Yaltı tarafından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenmiştir. Değerli hocalarımıza, uzun soluklu olacağına yürekten inandığımız bu konferans serisini yaşama geçirebilmek için sarf ettikleri emek ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.

Konferansa ev sahipliği yapma sırası bize geldiğinde bu görevi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı olarak büyük bir onur ve sevinçle karşıladık. Neyse ki desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen hocalarımız yanımızdaydı. Bu nedenle Anabilim Dalı olarak öncelikle hem konferansın düzenlenmesi hem konuşmacıların tebliğlerinin değerlendirilmesi aşamasında bize rehberlik eden, bilimsel değerlendirme kurulu üyesi hocalarımız Prof. Dr. Nami Çağan, Prof. Dr. Nurettin Bilici ve Prof. Dr. Mustafa Akkaya’ya minnettar olduğumuzu ifade ediyoruz. Böylesine kapsamlı bir akademik organizasyonda tecrübeleriyle yolumuzu aydınlattılar.

Konferansta oturum başkanlığı yapan hocalarımız, Prof. Dr. Doğan Şenyüz ve Prof. Dr. Yusuf Karakoç’a da katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Konferansın düzenlenmesinde her zaman desteğini hissettiğimiz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na, Dekanımız Prof. Dr. Arzu Oğuz nezdinde teşekkür ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği’nin de konferansa katkısı büyüktür. Kendilerine misafirlerimizin ağırlanması konusundaki yardımlarından ötürü müteşekkiriz.

En çok övgüyü konferansta tebliğ sunan değerli genç vergi hukukçularının hak ettiğini düşünüyoruz. Tüm meslektaşlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Bizler bayrağı devrettik; genç vergi hukukçularının yolunun her daim açık olması dileğiyle…

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı

İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI ALANDA VERGİ İDARELERİ ARASI BİLGİ DEĞİŞİMİ ve BU ALANDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER
Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner ........................................................................................................ 1

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ KOLAYLIKLARI ve TÜRKİYE UYGULAMASI
Ar. Gör. Çağıl SÜT GÖKER.................................................................................................. 19

ANAYASA MADDE 73’ÜN GÖRÜNMEZ KAVRAMI: KAMU HİZMETİ
Mutlu Kağıtcıoğlu ................................................................................................................. 53

VERGİLENDİRME ALANINDA BAKANLAR KURULU’NA VERİLEN YETKİLER VE SINIRLARI
Yunus Emre YILMAZOĞLU .......................................................................................... 87

VERGİ MAHKEMESİNİN TARHİYAT TUTARINI VERGİ İDARESİ YERİNE BELİRLEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Barış Bahçeci ............................................................................................ 113

DANIŞTAY’IN BAKIŞ AÇISIYLA VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP KAVRAMI
İsa AYDEMİR........................................................................................................................149

VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Dr. Yıldırım TAYLAR .................................................................................................... 165

GAYRİMADDİ HAKLARIN VERGİLENDİRME REJİMİ ve DEĞERLENDİRMELER
Ar. Gör. Begüm DİLEMRE ÖDEN ............................................................................. 209

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN MANEVİ UNSURUNUN TÜRK CEZA KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ar. Gör. Tuğçe AKDEMİR............................................................................................ 231

İNTİHAL: Yargı ne söyler?
Prof. Dr. Nihal Saban ................................................................................................... 277

YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞI ve ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ‘YENİ’ STATÜSÜ
Dr. İnci Solak AKMAN ................................................................................................ 303  

 • Baskı Tarihi
 • 2015
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Cenker Göker, İ. Hakan Furtun, Cihat Öner, İnci Solak Akman, Tuğçe Akdemir
 • Sayfa Sayısı
 • 336
 • Ebat
 • 16 x 24
 • Cilt
 • Amerikan Bristol

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor