Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

30 Aralık 2012
513OKUNMA

Uygulayıcılar İçin KDV

Mahmut VURAL, Danıştay Üyesi

TÜRMOB Yayınları, 3 Cilt

2012

Katma değer vergisi, yasal düzenlemelerin yanı sıra yoğun bir şekilde ikincil düzenlemelerle yönetilen bir vergidir. Bugüne kadar yayımlanan çok sayıda genel tebliğin yanı sıra Bakanlar Kurulu kararı ve sayısız mukteza ve Danıştay kararı, konuyla ilgilenenlerin içinden çıkmakta zorlandıkları bir durum ortaya çıkarmıştır.

Genel tebliğlerde yürürlükten kaldırılan kısımların ayıklanması, birbirleriyle çelişen muktezalardan hangisinin Gelir İdaresinin nihai görüşünü yansıttığı ve yargı kararları arasındaki farklılıkların hangi görüş çevresinde istikrar kazandığı konularında hakkında enine boyuna bir çalışma yapmadan sonuç almak mümkün olmamaktadır.Bu kitap bu düşüncelerle ve okuyucunun anlayacağı bir dille ve sadelikte yazılmaya çalışımlı ştır.Kitap konu ve müessese bazında kaleme alınmış ve bölümler arasındaki irtibatlar yapılan atıflarla sağlanmıştır.

Kitap 88 bölüme ayrılmıştır. Her konu başlığı altında o konuyu ilgilendiren bütün hususlar açıklanmaya çalışılmıştır. Birden fazla bölümle ilgili hususlar bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılmış, diğer bölümlerde kısa açıklamalardan sonra ayrıntılı açıklama yapılan bölüme atıf yapılmıştır.

Kitap profesyonel vergiciler kadar, vergi mevzuatına az aşina olan kişiler de düşünülerek kaleme alınmıştır. Bu husus hem madde bazlı açıklama yerine konu ve başlık bazlı bir yaklaşım seçilmesinde, hem de konuların daha sade ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya konulmasında dikkate alınmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 • AB KDV SİSTEMİ
 • AB YARDIMLARI İLE FİNANSE EDİLEN MAL VE HİZMET ALIMLARI
 • ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ
 • ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT
 • BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 • BANKA VE SİGORTACILIK
 • BASİT USUL
 • BAVUL TİCARETİ
 • BELGE VE KAYIT DÜZENİ
 • BEYAN ESASI
 • BEYANNAMELER
 • BEYANNAMELER VE FORMLAR
 • BİNEK OTOMOBİLLERİ
 • CİRO PRİMLERİ VE İSKONTOLAR
 • DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ TESLİMLER
 • DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ
 • DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI
 • DERNEK ve VAKIFLAR
 • DEVİR, BİRLEŞME, DÖNÜŞÜM ve BÖLÜNMELER
 • DİĞER İSTİSNALAR
 • DİPLOMATİK İSTİSNALAR DÖVİZLİ İŞLEMLER VE KUR FARKLARI
 • EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ TESLİM VE HİZMETLER
 • EMSAL BEDEL
 • EMSAL ÜCRET
 • FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLER
 • FİNANSAL HİZMETLER
 • FİNANSAL KİRALAMA
 • GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞIİSTİSNASI
 • GERİ GELEN EŞYA HİZMET ve HİZMET SAYILAN HALLER 
 • HİZMET İHRACATI
 • HİZMET İTHALATI
 • HURDA VE ATIK TESLİMLERİ
 • İADELER
 • İHRACAT İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER
 • İNDİRİLEMEYECEK KDV
 • İNİDİRİM
 • İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER
 • İSTİSNA VE MUAFİYETLER
 • İSTİSNADAN VAZGEÇME
 • İTHALAT VE GÜMRÜKTE KDV UYGULAMASI
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN YAPILAN HİZMETLER
 • KİRALAMALAR
 • KISMİ VERGİ İNDİRİMİ
 • KONUT TESLİMLERİ
 • KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
 • KÜLTÜREL VE EĞİTİM AMAÇLI İSTİSNALAR
 • MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ
 • MATRAHMATRAH VE İNDİRİM MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK
 • MESLEKİ KURULUŞLAR
 • MÜKELLEF
 • MÜTESELSİL SORUMLULUK
 • MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR
 • ORANLAR
 • ORTAKLIKLAR
 • ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ
 • ÖZÜRLÜLER
 • PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İLE BORU HATLARININ İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN TESLİM VE HİZMETLER
 • PROMOSYON, EŞANTİYON VE NUMUNELER
 • SAĞLIK HİZMETLERİ, İLAÇLAR, ORTEZ, PROTEZ VE ORTOPEDİK CİHAZLAR İLE TIBBİ ALET VE CİHAZLAR
 • SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGELER
 • SERBEST BÖLGELER
 • SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
 • SEYAHAT ACENTELERİ
 • SORUMLULUK
 • SOSYAL İSTİSNALAR
 • SPOR, SANAT, KÜLTÜR
 • TARIM ÜRÜNLERİ
 • LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLİĞİ
 • TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ
 • TEMEL GIDA MADDELERİ
 • TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER
 • TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLAR
 • TOPTANCI HALLERİNDE YAPILAN SATIŞLAR
 • ULUSAL GÜVENLİK
 • ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 • ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
 • VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ
 • VERGİNİN KONUSU
 • VERGİNİN TARHI, ÖDENMESİ VE CEZA UYGULAMASI 
 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • YEMEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ
 • YOLCU BERABERİ EŞYA
 • ZAYİ OLAN MALLAR

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor