Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

25 Mart 2013
530OKUNMA

Türk Vergi Sisteminde Kur Farklarının Vergilendirilmesi

Dr. Celal ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı / Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi

 

Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 2013,

 

 

 Ülkemizde vergi hukuku alanındaki en tartışmalı konulardan biri kur farkıdır. Kur farkına ilişkin hazırlanan ve konusunda ilkolma özelliği taşıyan bu kitapta mevzuat, yargı kararları, idari görüşler ve öğretinin düşünceleriyle birlikte ele alınmıştır.  Kitapta işlenen konuların bazıları aşağıdaki gibidir;

 

• Kur farkı kavramının tanımı, benzer kavramlar olan faiz, vade farkı vb. ile karşılaştırılması.


• Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda kur farklarının ele alınması.


• Dövizli işlemlerde fatura düzenlenmesi nasıl olmalıdır? Kur farklarına fatura düzenlenmeli midir?


• Kur farkları hangi hesaplarda muhasebeleştirilmelidir?


• Dövizli alacakların, avansların, diğer varlıkların ve borçların değerlenmesi.


• Kur farkları gelir kavramına dahil midir?


• Konusunda yabancı para olan durumlarda, istisna uygulamaları nasıl olmalıdır?


• Kur farkları KDV’ye tabi midir? Eğer KDV’ye tabi ise KDV oranı ne olmalıdır?


• Kur farklarına ilişkin Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, BSMV ve Damga Vergisi uygulamalarında özellikli diğer konular.


• Türk (Uluslararası) Muhasebe Standartlarında kur farkları.


• Kur farkı konusunun Uluslararası uygulamalar (ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya uygulamaları ile 28 farklı ülkede yapılan uluslararası anket sonuçları).

 

Kitabın içindekiler bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor