Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

İmdat TÜRKAY
24 Şubat 2019İmdat TÜRKAY
1959OKUNMA

200 Soru ve Cevapla Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gözlem Yayıncılık, Şubat 2019, 228 sayfa

Ülkemizde geleneksel yatırım aracı olan altından sonra en yaygın ikinci yatırım aracı gayrimenkul satın almaktır. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Ülkemizde her yıl bir milyonun üzerinde gayrimenkul alınıp satılmaktadır.

2017 yılında 7061 sayılı Kanunla yapılan yasal düzenlemeyle, kira gelirlerinin vergilendirilmesinde geçen yıla göre yapılan en köklü değişiklik olan vergiye tabi gelirden indirilen götürü gider indirimi tutarının %25’den, %15’e düşürülmesi olup böylece kira gelirleri üzerinden daha fazla vergi hesaplanması öngörülmüştür. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde, götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranını %25’den %15’e indiren düzenleme, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 2018 yılına ilişkin kira gelirlerini, 2019 yılı Mart ayında beyan edecek olan mükellefler, götürü gider yöntemini seçmeleri durumunda %15 oranında götürü gider indireceklerdir.

200 Soru ve cevapla mesken ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesini inceleyen bu çalışmada konular Gelir Vergisi Kanunu, tebliğler, sirküler ve özelgeler kapsamında, onlarca örnek olaylarla anlaşılır bir şekilde açıklanmış olup çalışmanın vatandaşlara /mükelleflere ve meslek mensuplarına faydalı olmasını dilerim.
İmdat Türkay
(Önsöz'den)

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ BÖLÜM
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Soru 1- Gayrimenkul nedir? 35
Soru 2- Mesken ifadesinin kapsamı nedir? 35
Soru 3- Gayrimenkul (taşınmaz) mülkiyetinin konusu nedir? 35
Soru 4- Gayrimenkul sermaye iradı nedir? 36
Soru 5- Kira gelirine konu olan mal ve haklar nelerdir? 36
Soru 6- Telif hakları ve ihtira beratının kiralanması nasıl vergilendirilecektir? 37
Soru 7- Arsa kiralaması GMSİ kapsamına girer mi? 39
Soru 8- Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi kimlerdir? 39
Soru 9- İrtifak hakkı bedelinin vergilendirilmesi nasıldır? 40
Soru 10- İntifa hakkı bedelinin vergilendirilmesi nasıldır? 41
Soru 11- Kira gelirine konu olacak gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kapsamı nedir? 42
Soru 12- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka ve ticaret unvanının satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirin türü nedir? 43
Soru 13- Kira gelirine konu olan voli mahalleri ve dalyanların kapsamı nedir? 43
Soru 14- Kira gelirine konu olan gayrimenkullerin mütemmim cüzi ve teferruatının kapsamı nedir? 43
Soru 15- Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesi hangi esasa bağlanmıştır? 44
Soru 16- Mesken ve işyerlerinin Adres Kodu nedir? 44
Soru 17- Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat nedir? 45
Soru 18- Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini artıracak şekilde ilave edilen kıymetler, kira süresinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devredilirse, ilave edilen kıymetler kiralayan açısından tahsil hükmünde midir? 45
Soru 19- Kira gelirinin beyanı için mutlaka tahsil edilmesi gerekli midir? 45
Soru 20- Kira gelirinin nakden tahsil edilmesi nasıl olur? 46
Soru 21- Döviz cinsinden kiraya vermede hasılat nasıl tespit edilir? 47
Soru 22- Ayın olarak tahsil edilen kiralar nasıl paraya çevrilir? 47
Soru 23- Gayrimenkul iradı sahipleri için hangi durumlar tahsil hükmündedir? 48
Soru 24- Kira gelirine konu olan mal ve haklar ticari/zirai işletmeye dahil ise irat nasıl hesaplanır? 48
Soru 25- Tüccara ait olan ancak işletmeye dahil olmayan gayrimenkul ile hakların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir nedir? 48
Soru 26- Gayrimenkullerin alım satımından elde edilen kazançlar nasıl vergi-lendirilir? 49
Soru 27- Hangi tür gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir? 49
Soru 28- Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde elde edilen değer artış kazancının ne kadarı vergiden istisnadır? 49
Soru 29- Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler nasıl vergilendirilir? 50
Soru 30- Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri nasıl vergilendirilir? 51
Soru 31- Binaların dış cephelerinin reklam amaçlı kiralanması halinde elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? 51
Soru 32- Binaların kiralanmasında ödenen peştemallıklar (hava parası) tahsil eden açısından nasıl vergilendirilir? 51
Soru 33- Serbest meslek faaliyetinde mal ve haklar kiralanırsa elde edilen kazancın türü nedir? 52
Soru 34- Taksi plakalarının kiralanması karşılığında elde edilen gelirler nasıl vergilendirilir? 52
Soru 35- Geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri nasıl vergilendirilir? 52
Soru 36- Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri nasıl beyan edilir? 53
Soru 37- Kira ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifat oranı nedir?  53
Soru 38- Gelecek aylara veya yıllara ait peşin ödenen kira bedeli üzerinden tevkifat nasıl yapılacak? 53
Soru 39- Binaların mesken olarak kiralanması durumunda tevkifat yapılır mı? 54
Soru 40- Binaların işyeri olarak kiralanması durumunda tevkifat yapılır mı? 54
Soru 41- Gayrimenkulün hem mesken hem de işyeri (home office) olarak kullanılması halinde vergilendirme ve tevkifat nasıl yapılır? 54
Soru 42- Binaların işyeri olarak kiralanması durumunda tevkifat yapılmayan durumlar var mıdır? 55
Soru 43-Kiralık olarak ikamet edilen evin bir odasının, ticari veya serbest meslek faaliyeti için işyeri olarak kullanılması durumunda
kira ödemesinde tevkifat ve beyan nasıl olmalı? 56
Soru 44- Eşe ait evin aynı zamanda işyeri olarak kullanılması durumunda tevkifat uygulaması nasıldır? 56
Soru 45- Kiraya verilen mesken ve işyerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin belgelendirilmesi nasıl yapılır? 62
Soru 46- Kısa süreli konut kiralamalarında (haftalık, günlük veya benzeri şekilde) tevsik zorunluluğu var mıdır? 64
Soru 47- Kira ödemelerinin tevsikine ilişkin zorunluluğa uymayanlara kesilecek ceza nedir? 65
Soru 48- Emsal kira bedeli uygulaması nedir? 65
Soru 49- Emsal kira bedeli nasıl hesaplanır? 66
Soru 50- Emsal kira bedelinin uygulanmayacağı durumlar nelerdir? 67
Soru 51- İkamet amacı dışında binaların usul, füru ve kardeşlere bedelsiz tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli hesaplanır mı? 68
Soru 52- Meskenlerin ikamet amacıyla sıhri (kayın) hısımlar ile amca, dayı, hala, teyze, kuzen veya arkadaşa bedelsiz olarak tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli hesaplanır mı? 68
Soru 53- Mal sahibi olan anne/baba çocuğunun ikametine iki adet konutu mesken olarak bedelsiz tahsis ederse emsal kira bedeli hesaplanır mı? 69
Soru 54- Elde edilen gerçek kira gelirinin emsal kira bedelinden düşük olması halinde hangi tutar beyan edilecektir? 69
Soru 55- Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesinde sınır nedir? 70
Soru 56- Bedelsiz olarak kayınvalide ve kayınpederin ikametlerine bırakılan gayrimenkul için emsal kira bedeli uygulanacak mı? 71
Soru 57- Kentsel dönüşümde veya kat karşılığı inşaat işlerinde yapılan kira yardımları vergiye tabi mi? 72
Soru 58- Yargı kararlarına göre tahsil edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır? 75
Soru 59- Yargı kararlarına göre tahsil edilen kira gelirine ilişkin faiz gelirinin vergilendirilmesi nasıldır? 75
Soru 60- Mahkeme masraflarının gider olarak dikkate alınması mümkün müdür? 76
Soru 61- Yargı kararlarına göre tahsil edilen kira ve faiz gelirlerden gelir vergisi tevkifatı yapılacak mı? 77
Soru 62- Öğrencilere yatak başına kiraya verilen konuttan elde
edilen kazancın GMSİ olarak mı yoksa ticari kazanç olarak mı vergilendirilecek? 77
Soru 63- Borç para verenin, parayı alanın evinde kirasız olarak oturması durumunda vergilendirme nasıldır? 78
Soru 64- Devremülk hakkının kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelirin vergilendirilmesi nasıldır? 79
Soru 65- Turistik mahallerde evlerinin tamamını veya bir kısım odalarını, turizm mevsiminde, turistlere möbleli veya möblesiz olarak kiraya veren kimselerin elde ettikleri iratlar nasıl vergilendirilecektir? 81
Soru 66- Kiralama işlemi katma değer vergisine tabi midir? 82 

İKİNCİ BÖLÜM

HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER
Soru 67- Kira gelirinde gayrisafi hasılat nedir? 83
Soru 68- Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesinde safi irat nasıl bulunur? 83
Soru 69- Gayrisafi kira hasılatından indirilecek giderler nasıl tespit edilmektedir? 83
Soru 70- GMSİ matrahının tespitinde götürü gider oranı ne zamandan geçerli olarak %15’e indirildi? 84
Soru 71- Mesken kira gelirinin vergilendirilmesinde giderler mesken istisnasından önce mi yoksa sonra mı düşülür? 86
Soru 72- Gerçek gider yöntemine göre hangi giderler hasılattan indirilir? 86
Soru 73- Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gider olarak indirimi mümkün müdür? 88
Soru 74- Gerçek giderlerin indirimine ilişkin genel kurallar nelerdir? 90
Soru 75- Gerçek gider yönteminde kiracının ödediği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri hasılattan gider olarak indirilir mi? 91
Soru 76- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizlerinin tamamı hasılattan indirilebilir mi? 91
Soru 77- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların anapara ödemelerine ilişkin kur farkları gider olarak hasılattan indirilebilir mi? 92
Soru 78- Gerçek gider yönteminde konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i nasıl indirilir? 93
Soru 79- Satın alınan konutun kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirinden %5’lik indirim nasıl düşülecektir? 94
Soru 80- İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için %5’lik gider indirimi uygulanır mı? 94
Soru 81- Konutlarda iktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim hangi yıldan sonraki iktisaplara uygulanacaktır? 94
Soru 82- Hasılatın yetersiz olması durumunda %5’lik indirimden arta kalan tutar gider fazlalığı sayılır mı? 95
Soru 83- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar nasıl gider yazılır? 95
Soru 84- Sahibi oldukları konutu kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler mi? 102
Soru 85- Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından yurtdışında ödenen konut kirasının yurt içinde elde edilen kira gelirinin beyanında indirim konusu yapılabilir mi? 104
Soru 86- Eş tarafından ödenen lojman kirası beyan edilen kira gelirinde indirim konusu yapılabilir mi? 105
Soru 87- Gerçek gider indirimini seçen mükellef, oğlu/kızı için ödemiş olduğu kira bedelini gayrimenkul sermaye iradının tespitinde indirim konusu yapabilir mi? 107
Soru 88-Resmi görevle yurtdışında bulunan kişinin kira ödemelerinin kira geliri nedeniyle vereceği beyannamede indirimi mümkün müdür? 107
Soru 89- Gerçek gider yönteminde mesken istisnasına isabet eden gider nasıl düşülür? 108
Soru 90- İdarece resen tarhiyat yapılması ve istisna tutarının yapılan tarhiyattan düşülememesi durumunda, vergi dairesi istisnaya isabet eden gider tutarını toplam giderden düşebilir mi? 109
Soru 91- Mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde gerçek giderler nasıl indirilir? 109
Soru 92- Kira gelirinden indirilemeyecek giderler nelerdir? 109
Soru 93- Taşıtların kiraya verilmesi halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi hasılattan gider olarak indirilebilir mi? 110
Soru 94- Kiraya verilen binalar için ödenen Çevre Temizlik Vergisi gider olarak indirilebilir mi? 110
Soru 95- Gerçek gider yönteminde yapılan harcamalara ilişkin belgelerin saklanması gerekli midir? 110
Soru 96- Götürü gider yönteminde gider nasıl hesaplanır? 111
Soru 97- Götürü gider yöntemini seçenler gerçek gider yöntemine nasıl geçebilir? 112
Soru 98- Götürü gider yönteminde %15 oranı istisna sonrası hasılata mı uygulanır? 113
Soru 99- Banka kredisi ile alınan evin kiraya verilmesi ve kirada oturulmasının avantajı nedir? 114

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MESKEN (KONUT) KİRA GELİRİNİN BEYANI VE MESKEN İSTİSNASI UYGULAMASI
Soru 100- Mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ne kadardır? 117
Soru 101- Mesken (konut) kira geliri hangi hallerde beyan edilir? 118
Soru 102- İstisna tutarının altında kalan mesken kira gelirleri beyan edilir mi? 118
Soru 103- Mesken istisnası sadece konut kira gelirine mi uygulanır? 118
Soru 104- Gayrimenkul hem işyeri hem de mesken olarak kullanılıyorsa mesken istisnası uygulanır mı? 118
Soru 105- Yıl içinde kıst dönem elde edilen mesken kira gelirine istisna tam olarak mı uygulanır? 119
Soru 106- Mesken istisnasından kimler yararlanamaz? 119
Soru 107- İstisna tutarının üstünde mesken kira geliri elde edilirse istisna nasıl uygulanır? 128
Soru 108- Konut kira geliri beyan edilmez ise istisna uygulanır mı? 128
Soru 109- Süresinden sonra pişmanlıkla beyanname verilmesi durumunda mesken istisnası uygulanır mı? 129
Soru 110- Birden fazla konuttan kira geliri elde edilirse mesken istisnası nasıl uygulanır? 130
Soru 111- Bir konuta birden fazla kişinin ortak (hisseli) olması halinde istisna nasıl uygulanır? 130
Soru 112- Mirasın paylaşılmamış olması halinde istisna nasıl uygulanır? 131
Soru 113- Sadece konut kira geliri elde edenlerin, istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesine bildirimde bulunmaları gerekir mi? 131
Soru 114- Aile bireylerinin her birinin ayrı ayrı konut kira geliri elde etmeleri halinde beyanname nasıl verilir? 131
Soru 115- Mesken ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde istisna nasıl uygulanır? 131
Soru 116- Yazlık tabir edilen meskenlerin dönemsel olarak kısmen veya tamamen tatil amaçlı kiraya verilmesi durumunda mesken istisnası uygulanır mı? 132

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEVKİFATLI/TEVKİFATSIZ İŞYERİ KİRA GELİRİNİN BEYANI
Soru 117- İşyeri kavramının kapsamı nedir? 135
Soru 118- İşyeri kira ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifat oranı nedir? 135
Soru 119- İşyeri kiralamalarında işyeri sahibi ile kiracı arasında
yapılan anlaşmaya göre tevkifat hariç net tutar üzerinden işyeri sahibine ödeme yapılması durumunda, tevkifat hangi tutar üzerinden yapılacaktır? 136
Soru 120- Gayrimenkul hem işyeri hem de mesken olarak kullanılıyorsa tevkifat nasıl uygulanacaktır? 136
Soru 121-Kira ödemesi yapılmadığı dönemde kira stopajı yapılacak mı? 136
Soru 122- Tevkifatlı işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verecektir? 138
Soru 123- Tevkifatlı işyeri kira gelirinin beyanında yıllık olarak belirlenen limit istisna mı yoksa beyanname verme sınırı mıdır? 139
Soru 124- Tevkifat ve istisna uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirleri için hangi durumlarda beyanname verilecektir? 140
Soru 125- Tevkifatlı işyeri kira geliri ile tevkifatsız mesken kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde beyanname verme sınırı nasıl hesaplanır? 140
Soru 126- İşyeri kira geliri, menkul sermaye iradı ve ücret gelirinin birlikte elde edilmesi halinde beyanname verme sınırı nasıl hesaplanır? 142
Soru 127- İşyeri kira gelirlerine istisna uygulanır mı? 142
Soru 128- İşyeri kira gelirinden yapılan vergi tevkifatı beyannameden mahsup edilebilir mi? 143
Soru 129- Tevkifat ve istisna uygulanmasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları nelerdir? 143
Soru 130- Tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirinde yıllık olarak belirlenen beyanname verme sınırı bir istisna mıdır? 144
Soru 131- Basit usulde vergiye tabi mükellefe kiralanan işyeri için yapılan ödemelerde vergi tevkifatı yapılır mı? 144
Soru 132-  Bir yardım sandığından kiralanan işyeri için yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması gerekli midir? 144
Soru 133- Şirket ortağına ait işyerinin bedelsiz kullanımı durumunda kira stopajı ve beyanname verilmesi nasıldır? 145

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİRA GELİRİNİN DİĞER GELİRLERLE BİRLİKTE BEYANI
Soru 134- Tevkifata tabi olan gayrimenkul sermaye iradı, ücret ve menkul sermaye iradı birlikte elde edilirse hangi durumda beyanname verilmeyecektir? 147
Soru 135- Tevkifata tabi olarak iki ayrı işverenden ücret geliri ve tevkifatlı işyeri kira geliri nasıl beyan edilir? 147
Soru 136- Tevkifata tabi olarak üç ayrı işverenden ücret geliri ve tevkifatsız mesken kira geliri nasıl beyan edilir? 148
Soru 137- Serbest meslek kazancı ile tevkifata tabi işyeri kira geliri ve tevkifatsız mesken kira geliri nasıl beyan edilir? 149
Soru 138- Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı gelirleri birlikte nasıl beyan edilir? 150
Soru 139- Tevkifata tabi olarak iki ayrı işverenden ücret geliri ve tevkifatlı işyeri kira geliri nasıl beyan edilir? 151
Soru 140- Tevkifata tabi olarak iki ayrı işverenden ücret geliri ile tevkifatlı işyeri kira geliri ve tevkifatsız mesken kira geliri nasıl beyan edilir? 152

ALTINCI BÖLÜM

YILLIK BEYANNAMEDEN YAPILACAK İNDİRİMLER VE ZARARLARIN MAHSUBU
Soru 141- Kira gelirine ilişkin verilecek Yıllık Beyannameden yapılacak indirimler nelerdir? 153
Soru 142- Ödenen şahıs sigorta primlerinin ne kadarlık tutarı beyan edilen gelir tutarından indirilebilir? 157
Soru 143- Eğitim ve sağlık harcamalarının tamamı kira gelirinin beyanında indirim konusu yapılabilir mi? 159
Soru 144- Bağış ve yardımların ne kadarı yıllık beyannamede kira gelirinden indirilir? 162
Soru 145- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışların ne kadarı yıllık beyannameden indirilir? 163
Soru 146- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilir mi? 164
Soru 147- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilir mi? 164
Soru 148- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar nelerdir? 165
Soru 149- Bireysel katılım yatırımcısı indirimi nasıl uygulanır? 165
Soru 150- Diğer gelir unsurlarından oluşan zararlar kira gelirinden indirilebilir mi? 165
Soru 151- Giderlerin fazla olmasından kaynaklanan zararların mahsubu mümkün müdür? 166
Soru 152-  Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde mey-dana gelen eksilmeler zarar sayılır mı? 169
Soru 153- Gider fazlalığından doğan hangi tür zararlar gelecek yıllara devredilip, indirim konusu yapılamaz? 170

YEDİNCİ BÖLÜM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE
VERGİNİN ÖDENMESİ
Soru 154- Sadece kira geliri elde edilmesi halinde hangi hallerde yıllık beyanname verilecek? 171
Soru 155- Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettiği tevkifata tabi kira gelirinin beyanı nasıl olacak? 172
Soru 156- Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettiği tevkifat ve istisnaya konu olmayan kira gelirinin beyanı nasıl olacak? 173
Soru 157- Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettiği tevkifatsız mesken kira gelirinin beyanı nasıl olacak? 174
Soru 158- Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının elde etiği kira gelirleri hangi mükellefiyet şekline göre vergilendirilecektir? 174
Soru 159- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ne zaman verilecek? 174
Soru 160- Aile bireyleri sahip oldukları mal ve haklar için ayrı ayrı beyanname verecek mi? 175
Soru 161- Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler beyannameyi nasıl verecek? 175
Soru 162-  Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir? 175
Soru 163- Yıllık Beyanname hangi vergi dairesine verilir? 175
Soru 164- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için ödenecek damga vergisi tutarı nedir? 176
Soru 165- Uygulanacak gelir vergisi tarifesi nedir? 176
Soru 166- Kira ve ücret gelirinin birlikte beyan edilmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır? 177
Soru 167- Tahakkuk eden gelir vergisi ne zaman ödenecektir? 177
Soru 168- Tahakkuk eden gelir vergisi nereye ödenir? 178
Soru 169- Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmemesi halinde daha sonra mesken istisnası uygulanacak mı? 178
Soru 170- Pişmanlık ve Islah hükümlerine göre kira gelirinin beyanı mümkün mü? 178
Soru 171- Beyan edilmesi gereken kira geliri için yıllık beyanname verilmemesi halinde kesilecek cezalar nelerdir? 179
Soru 172- Yıl içinde işyeri kira ödemelerinden yapılan tevkifatın hesaplanan gelir vergisinden mahsubu mümkün mü? 180
Soru 173- Tevkif suretiyle kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubundan sonra kalan tutarın iadesi mümkün mü? 181
Soru 174- Yıl içinde aynı binanın ayrı dönemler halinde hem işyeri hem konut olarak kiraya verilmesi halinde vergilendirme nasıl olacaktır? 183
Soru 175- Gayrimenkul sermaye iradında yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubundan sonra kalan tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup talep etmesi halinde istenen belgeler nedir? 
Soru 176- Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubundan sonra kalan tutarın nakden iadesinde istenen belgeler nedir? 185
Soru 177- Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubundan sonra kalan tutarın nakten iadesinde 10.000 TL’lik sınırın önemi nedir? 186

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KİRA GELİRLERİ İÇİN
HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE BEYANNAME VERİLMESİ
Soru 178- Hazır Beyan Sistemi nedir? 187
Soru 179- Hazır Beyan Sistemi ile kimler beyanname verebilir? 188
Soru 180- Hazır Beyan Sistemi ile nasıl beyanname verilir? 189
Soru 181- Hazır Beyan Sistemi ilk olarak ne zaman başladı? 189
Soru 182- Bu Sisteme göre kira gelirinin beyanında mükellefin vergi dairesine gitmesi gerekli midir? 190
Soru 183- Bu Sistemden sadece öteden beri mükellef olanlar mı yararlanır, yoksa ilk defa mükellef olanlarda yararlanabilir mi? 190
Soru 184- Mükellefler Sisteme nasıl gireceklerdir? 190
Soru 185- Bu Sistemde ilk defa mükellef olacakların mükellefiyet tesisi nasıl yapılacaktır? 191
Soru 186- Bu Sistemde mükelleflerin adres değişikliğini yapması mümkün müdür? 191
Soru 187- Bu Sistemde gider indirimi, diğer indirimler ve vergi tevkifatının mahsubu mümkün müdür? 191
Soru 188- Mükellefin beyannameyi onaylaması ve gelir vergisinin ta-hakkuku nasıl gerçekleşiyor? 192
Soru 189- Bu Sistemde düzeltme ve pişmanlık talepli beyanname verilmesi mümkün müdür? 192
Soru 190- Sistemdeki eksik ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi mümkün müdür? 193
Soru 191- Kira gelirini elden nakit tahsil eden mükellefler bu Sistemle beyanname verebilir mi? 193
Soru 192- Hazır Beyan Sistemi üzerinden verginin ödenmesi mümkün mü? 193
Soru 193- Hazır Beyan Sistemine ilişkin örnekler nelerdir? 194

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖZET/ÖRNEKLER VE VERGİNİN ÖDEME KANALLARI
Soru 194- Kira gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesini özetler misiniz? 197
Soru 195- Sadece mesken kira geliri elde edenlerin beyanname verme durumu nedir? 200
Soru 196- Sadece işyeri kira geliri elde edenlerin beyanname verme durumu nedir? 204
Soru 197- Hem mesken hem de işyeri kira geliri elde edenlerin beyanname verme durumu nedir? 207
Soru 198- İşyeri kira geliri üzerinden tevkif suretiyle ödenen verginin beyannamede hesaplanan vergiden mahsubu sonrasında ödenecek verginin çıkmaması halinde, yıl içinde fazla ödenen verginin nakden veya mahsuben iadesi için ne yapılması gerekiyor? 208
Soru 199- Tam ve dar mükelleflerin mesken ve işyeri kira gelirinin beyanına ilişkin örnek olaylar nelerdir? 208
Soru 200- Kira gelirine ilişkin tahakkuk eden verginin ödeme kanalları nelerdir? 224

ONUNCU BÖLÜM

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
I. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yönünden gayrimenkul kira gelirlerinin vergilendirilmesi 227
II. 2019 Yılı Gelir Vergisi uygulamasında geçerli maktu had ve Tutarlar 229
III. Beyanname verme ve ödeme süreleri 235

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor