Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

31 Temmuz 2016
608OKUNMA

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi

Prof. Dr. Halil İNALCIK

İSAM Yayınları, 2011
Sayfa Sayısı : 197

26 Temmuz 2016 günü 100 yaşında kaybettiğimiz, Türk tarihçilerinin duayeni olarak anılan Halil İnalcık 70 yılı bulan akademik hayatında Osmanlı tarihinin bütün dönemleriyle ilgilenerek özgün çalışmalar yapmış ve siyasî tarih, kurumlar tarihi, iktisat ve hukuk tarihi gibi farklı uzmanlık isteyen alanlarda dikkate değer çalışmalar ortaya koymuştur. Bu kitap İnalcık Hoca'nın TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yer alan Osmanlı idare ve ekonomi tarihiyle ilgili maddelerinin kitaplaştırılmış halidir. Devlet, eyalet idaresi, maliye ve ekonomi olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta Osmanlı örfî hukukunun genel yapısı, Osmanlı padişahlarının adaleti temin maksadıyla yayımladıkları adalet fermanları ve Osmanlı idarî, malî ve iktisadî yapısı incelenmektedir.

Osmanlı tarihi araştırmalarına ilginin arttığı ve bilhassa gençler arasında revaç bulduğu günümüzde Osmanlı araştırmalarının sembol ismi Halil İnalcık'ın bu kitapta derlenen yazıları, Osmanlı kurumsal yapısını aydınlatmak bakımından vazgeçilmez bir kaynaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor