Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Kitaplar

04 Kasım 2019
55OKUNMA

Teori ve Uygulamada Aval


D. İrem Toros
Seçkin Yayınları, Ekim 2019, 1. Baskı, 192 Sayfa

Bu çalışmada; kambiyo senetlerine özgü şahsi bir teminat türü olan avalın, Yargıtay kararları ışığında uygulamadaki sorun ve çözümleri birlikte değerlendirilmek suretiyle, hukuki niteliği, benzer kurumlarla karşılaştırılması, avalın maddi ve şekli şartları, aval verenin hak ve sorumlulukları, borcun sona erme sebepleri üç bölüm halinde incelenmiştir.

Kambiyo senetlerinden özellikle bono da sıkça başvurulan bir teminat türü olan aval kurumuna ilişkin olarak yapılan araştırmalar ve incelemelerde Yargıtay kararlarına ve farklı görüşlere yer verilmiş, bu görüşler yorumlanıp sonuçlar çıkartılmıştır.

Konu Başlıkları

  • Aval, Hukukî Niteliği ve Benzer Kavramlar
  • Avale İlişkin Şartlar
  • Aval Verenin Hak ve Sorumlulukları