Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Vergi

Yapılandırma Kanununda Araç Sahiplerine Sağlanan Kolaylıklar

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile başta vergi ve ceza borçları olmak üzere kamuya ait borçların yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ihtilaflı dosyaların sulh yoluyla çözümlenmesi, inceleme ve tarhiyat aşamasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmeyen kazanç ve iratların pişmanlıkla beyanı gibi çok önemli imkânlar sağlanmıştır.

Yapılandırma Kanunu ve Getirilen İmkânlar

Yeniden yapılandırmaya ilişkin 7326 sayılı kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna ilişkin genel tebliğ ise14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece bu düzenlemenin Maliye tarafından uygulanmasına ilişkin tüm detaylar belirlenmiş oldu. Bu yazımızda, esas itibarıyla yeniden yapılandırma kanununun kapsamını ana başlıklar şeklinde hatırlatıp, kasa ve cari hesap düzeltmesi konusuna mercek tutmaya çalışacağız.

Avukatlık Ortaklıklarının Statüleri ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumları

Geleneksel olarak avukatlık, doktorluk, mimar ve mühendislik gibi mesleklerin ferden icra edilmesi gerektiği ve bir ortaklık tarafından icra edilmesinin mümkün olmadığı bunun nedeninin doktor ve hasta veya avukat, mimar, mühendis ve müşteri arasındaki ilişkinin çok üst düzeyde kişisel bir ilişkiyi gerektirdiği düşüncesiydi. Kişisel olmayan ortaklık yapısı içerisinde kişisel ilişkiyi gerektiren bu hizmetlerin verilmesi uygun görülmemekteydi.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununun Kapsamı ve Avantajları

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının alacakları yapılandırma kapsamına alınmış bulunmaktadır. Yapılandırmadan yararlanacak kamu alacaklarına baktığımızda veri/ceza borçları ile sigorta prim borçlarının en büyük paya sahip olduğu anlaşılmaktadır.

ABD'den Türkiye’ye Dijital Hizmet Vergisi Misillemesi ve Asgari Küresel Kurumlar Vergisi

İnternet ve teknolojideki gelişim dijital ekonominin büyümesine ve küresel teknoloji şirketlerinin doğmasına yol açmıştır. Diğer taraftan bu teknoloji devlerinin yeterince vergilendiril(e)mediği tartışmaları da gündeme gelmiş ve OECD bünyesinde bu şirketlerin vergilendirilmesi yönünde çalışmalar başlamıştır. Belli bir olgunluğa gelen bu çalışmalar Trump yönetimindeki ABD’nin çalışmalardan çekilmesi ve Covid19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğramıştı.