Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

İkinci El Otomobil Alım Satımında KDV Sorunu Çözüldü (mü?)

Geçtiğimiz günlerde “ikinci el otomobilde KDV sorunu çözüldü” başlıklı haberlerin kaynağı olan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No.lu Tebliğ 28 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Ramazan Erzak Kolilerini Kimler Hangi Durumlarda Vergiden İndirebilir?

Hayırlısıyla bir Ramazana daha kapı araladık. Yoğun bir manevi iklimin hüküm sürdüğü Ramazan aylarında insanımızdaki yardımlaşma hislerinde de büyük bir artış meydana gelmektedir.

Sigarada Asgari Maktu Vergi Neden Kaldırıldı? Neden Geri Getirildi?

5 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralarda uygulanmakta olan vergi oranı %63 ten %67 e çıkarılmış, asgari maktu vergi tutarı 0,28 TL den sıfıra indirilmiş, 0,42 TL olan maktu vergi tutarı ise değiştirilmeksizin aynen korunmuştur.

Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Mükelleflerin Dinlenme Talebi

Malum olduğu üzere, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girdiği için 31.10.2011 tarihi itibariyle  uygulanmaya başlanmıştır.

Hagi Watt’a Mektuplar-1

Vergi Algı’daki “Vergi Mucitleri” başlıklı makaleni (biraz geç oldu ama) keyifle okudum.  Makalende belirttiğin konulara katkıda bulunmak üzere bu mektubu yazıyorum.

Vergiye Uyumlu Mükellef Olmak İçin Sizin Uyumunuz Yeterli mi?

2017 başlarında yapılan bir düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflere yeni bir avantaj getirildi. Belirli kriterler çerçevesinde vergiye uyumlu olarak tanımlanan mükelleflere, yılda bir milyon lirayı geçmemek üzere, beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’i kadar bir tutarın ödenecek vergiden indirimi olanağı sağlandı.

Sigara ve Cep Telefonunda ÖTV Arttırıldı

Sigara, puro ve toz halindeki tütünde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira olarak belirlendi. Daha önce asgari maktu oranı sigara ve toz tütünde sıfır, puroda ise 0,3244 lira idi.

Enflasyona Bağlı Değişken Faizli ve 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar Stopaj Oranı Sıfıra İndirildi

1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; enflasyona bağlı değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Atatürk’ün Kriz Yönetimi/Tekalif-i Milliye

Vergi Aflarıyla ve Konulamayan İş Standartları İle Değerini Arayan Meslek

Geride bıraktığımız haftalarda hem vergi haftasını hem de muhasebe haftasını birlikte kutladık. Ancak kutlayabildik mi kutlayamadık mı orası belli değil.

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisinin İadesi Talebinin İnternetten 7 Aşamada Yapılması

7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 89. madde ile, işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Vergi Müfettişleri ve Muhasebeciler İçin Şarkı Bestelenir mi?

İnsan âşık olur. Sevdiği bayan ya da erkek için şarkı besteler. Doğada öyle bir mucizeyle ya da güzellikle karşılaşır, beste yapar. Ya da yaradılışın bir takım mucizeleri karşısında bunu notalara aktarır.

20 Soruda Plastik Poşet Vergisi

1. Plastik poşet vergisi nedir? Kamuoyunda plastik poşet vergisi olarak adlandırılan yükümlülüğün resmi adı “Geri kazanım katılım payı”dır. İsmi vergi değildir ancak vergi benzeri bir yükümlülüktür.

Muhtasar Beyanname Verilmesi İçin Personele Ödeme Yapılması veya Kira Ödemesi Yapılması Zorunludur

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 94. md. hükmüne göre muhtasar beyanname verilebilmesi için mutlak surette nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması zorunludur. Ödeme yapılmamış ise GVK md. 94,98 hükümlerine göre muhtasar beyanname verilmez.

2013 Yılı ve Daha Önceki Yıllarda Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmesi Ödemeleri Üzerinden Yapılan Kesintilere İlişkin Ortaya Çıkan Hak Kaybı

Karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler, öncesinde ücret olarak nitelendirilip vergiye tabi tutulduğundan mükellef, idare ve yargı nezdinde ihtilaf ortaya çıkarmıştır.

Beklenmedik Vergiye Özel Güvence: Vergi Sigortası

Bu yazımızda belirsizlik riskinin zemin hazırladığı beklenmedik ek vergi tarhiyatlarından kaynaklanan zararların güvenlik havuzuna alınmasını; vergi sigortasını ele alacağız.