Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

16 Mayıs 2016
674OKUNMA

Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN

Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ocak 2012, 293 sayfa

Doktora tezi olarak Temmuz 2009’da kabul edilen bu çalışmada Türk vergi hukukunda ispat yükü kurallarının yeri, ispat ve delil sisteminin esasları, ispat ve delil sisteminde dikkate alınması gereken ilkeler, İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin düzenlemeler karşısında Türk vergi hukukunda ispat ve delil konusu, Türk vergi hukukunda geçerli olan delil türlerine ilişkin problemli hususlar, başta fatura olmak üzere defter ve belge düzeninin ispat konusu karşısındaki durumunun değerlendirilmesi, elektronik imza hukukuna ilişkin düzenlemeler ve uygulama ile ilgili pek çok husus irdelenerek, aksayan yönler, problemli alanlar tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Çalışmanın tamamlandığı tarih ile basılacağı tarih arasında geçen süreçte hukuki düzenlemelerdeki değişiklikler hız kesmeyen bir şekilde devam etmiştir. Çalışmamızın özünü oluşturan bazı temel kanunlar yeni halleriyle kabul edilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çalışmada yer alan temel düzenlemeler olarak yeni halleriyle çalışmaya dâhil edilmiştir. Hatta bu bağlamda hem eski hem de yeni Türk Ticaret Kanunu ayrı ayrı ele alınmıştır.

Konu Başlıkları

- Bilimsel Görüşler
- Yargı Kararları
- YTTK ve HMK Dahil
- Uygulamaya İlişkin Öneriler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor