Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Muhasebe ve Denetim

Uluslararası Denetim (ISA’s) ve KGK- Bağımsız Denetim Standartlarına Genel Bir Bakış

2000’li yılların başlarında tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan büyük muhasebe skandalları (Dünya’da Enron, Worldcom, Parmalat, Türkiye’de İmar Bankası yolsuzlukları) ve sonrasında gerçekleşen şirket iflaslarından dolayı finansal raporlama ve denetim alanında itibar zedelenmeleri yaşandığından gerek uluslararası gerekse yerel standart belirleyici olan düzenleyici kurumlar tarafından öncelikle daha önceden yayımlanan düzenlemelerin değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.