Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Aile Şirketlerinin Karakteristik Özellikleri ve Aile Şirketlerinin Halka Açılma Faydaları

Aile şirketleri, dünyanın en eski ve en baskın işletme organizasyonu şeklini oluşturmaktadır. Birçok ülkede, aile şirketleri genel işletmelerin yüzde 70'inden fazlasını temsil etmekte ve ekonomik büyüme ile işgücünün istihdamında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin; İspanya'da, şirketlerin yaklaşık %75'i aile şirketi olup; ülkenin gayrisafi milli hasılasının ortalama %65'ine katkıda bulunurlar.

Uzaktan Çalışma Alışkanlığı Kazanabilir miyiz?

Covid-19 ile birlikte hayatımızın birçok noktasında değişikliklere maruz kaldık. 2020 yılından beri yaşadıklarımız akıllara salgın sonrası dönemde hayatımızda yaşadığımız bu değişikliklerin kalıcı olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Dünya olarak edindiğimiz, ülke olarak edinmeye çalıştığımız bir alışkanlığımız “Uzaktan Çalışma Alışkanlığı”, verim alıp alamadığımız, pandemi sonrasında da devam edip etmeyeceği merak sorusu.

Türkiye – AB İlişkileri ve Gümrük Birliği

Türkiye-AB ilişkilerini ‘sonu gelmeyen bir hikâye’ olarak tarif etmek yerinde olacaktır. Türkiye özelinde altmış yıl üyelik için bekletilmek hikâye olmaktan çıktı. Bu hikâye olmaktan öte ‘’AB’’ sevdası için çabalayan karşılıksız (platonik) bir aşk romanına, hatta ciltlik ansiklopedi’ye dönüşür! Gerek ülkemizde gerekse AB’de nice politika yapıcılar gelip geçti, maalesef hala aynı nakarat devam etmekte üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getirmelisiniz

Hong Kong Kalabilmek Singapur Olabilmek!

Pandemi döneminde küresel boyutta bölgesel lojistik ve ticaret merkezlerinin sağladığı avantajların biraz daha belirgin hale gelmesi, ihracata dayalı büyümeye çalışan ülkelerin ekonomilerinin geleceği için bu merkezlere sahip olmanın ya da yakınında bulunmanın stratejik önemini artırmıştır. Ayrıca bu merkezler, dış ticaret yapan şirketlerin gelecekteki hedef pazar(lar) vizyonuna uygun uluslararası ticari yapılanma lokasyonlarının seçiminde de belirleyici olmaktadır.