Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Türkiye’de Göçün Ekonomisi; Fırsat mı? Tehlike mi?

Geçen günlerde ortaya atılan “Suriyeliler giderse ekonomi çöker” iddiası tartışmalara yol açtı. Tartışmanın başlangıcı eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve 25-26. Dönem AKP Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay’ın Euronews'e verdiği röportajda, Suriyelilerin ekonomideki katkılarına dikkat çekerek, "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerine dayanıyor.

Öğrenciler Üniversitelerini Sınıfta Bıraktı

2016 yılından itibaren Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 2021 yılına ait raporunu yayınladı. 125’i devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42.353 öğrenciden kullanılabilir veri toplanarak yapılan araştırmanın raporunda çarpıcı sonuç ve çıkarımlara yer verilmiş. Araştırmada öğrencilerin memnuniyeti; öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, uzaktan eğitim altyapısı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği olmak üzere 6 farklı açıdan ölçülmüş.

Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizler, Tekrarlanan Hatalar ve Çıkış Yolları

Tanımlardan yola çıkıldığında kriz; kişi veya toplulukları derinden etkileyen ve aniden ortaya çıkan tehlikeli durumlardır. Kısaca “buhran” olarak ifade edilir. Ekonomik kriz kavramı ise mal, hizmet ve üretim faktörlerinin fiyatlarıyla birlikte ulusal para değerinin çeşitli nedenlerle dalgalanması, sonucunda ekonomik faaliyetlerde duraksama yaşanması ve geleceğe yönelik belirsizliklerin artmasıdır.

ISO 500 Verileri Işığında Türk Sanayisi Analizi: Katma Değer mi Montajcılık mı?

Malumunuz yeni bir teknolojik değişim ve bunun beraberinde getireceği yeni bir iş yapış modeliyle karşı karşıyayız. Değişimin adı bu kez “Endüstri 4.0”. Kısaca 4. Sanayi Devrimi olarak tanımlanıyor. Detaylandıracak olur isek Endüstri 4.0, tüm yönetim süreçleri için otomasyon teknolojileri, iletişim ve kablosuz bilgi entegrasyonuyla bütünleştirilmiş otomatize ve birbiri ile konuşabilen dijital bir üretim altyapısını ifade etmektedir.