Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

12 Haziran 2017
1573OKUNMA

Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi

İlham KÜSMENOĞLU
Oluş Yayıncılık, Aralık 2010, 2 Cilt, 1628 sayfa

Cumhuriyet Hükümetleri, Osmanlı Devleti’nden devir alınan aşar ve iltizam usulünü terkederek vergi sistemini yeniden oluşturmaya çalışır.

Kaynak yetersizliğine ek olarak, gerek Düyun-u Umumiye borçları ile 1929 Ekonomik Krizinin ve İkinci Dünya Savaşının yarattığı güçlüklere karşın “denk bütçe” ilkesine bağlı kalınmaya çaba gösterilir.

Ancak, uygulamaya konulan Varlık Vergisi, Yol Vergisi gibi yükümlerin yarattığı acılar, aradan yıllar geçse de unutulamaz.

1949 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu kabul edilerek vergi reformu gerçekleştirilir. Bu gelişme 1956 yılında Gider Vergileri Kanununun kabulü ile sürdürülür.

1960’lı yıllarda, tarım kesiminin vergilendirilmesine yönelik girişimler ile servet bildirimi yoluya vergi kayıplarını denetim altına ala çabaları ve vergi teşvikleri dikkat çeker.

1970’li yıllar ise siyasi uzlaşma sağlanamadığı için gerekli vergi yasalarının çıkartılamadığı dolayısıyla “enflasyon vergisi”nin hissedildiği bir dönem olarak hatırlanır.

(Kitap tanıtımından)

Konu Başlıkları

 • Osmanlı Devleti'nde Vergi
 • Tanzimat Öncesine Genel Bir Bakış
 • Tanzimat Fermanı ile Başlayan Dönem
 • Genel Değerlendirme
 • 1920 – 1949 Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Sırasında Getirilen Mali Yükümler, Vergi Sistemini Belirleyen Düzenlemeler Ve Etkenler
 • Mali Yükümler
 • Mali Yükümlerin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
 • 1920 – 1949 Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme
 • 1950 – 1960 Dönemi
 • Mali Yükümlere İlişkin Çerçeve Düzenlemeler
 • Mali Yükümler
 • Mali Yükümlerin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
 • 1960 – 1970 Dönemi
 • Mali Yükümlere İlişkin Çerçeve Düzenlemeler
 • Mali Yükümler
 • Mali Yükümlerin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
 • 1960 – 1970 Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme
 • 1971 – 1980 Dönemi
 • Mali Yükümlere İlişkin Çerçeve Düzenlemeler
 • Mali Yükümler
 • Vergi Affı
 • 1971 – 1980 Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme
 • 2. Kitap 1980’den 2010’a
 • 1980 – 2010 Dönemi
 • Mali Yükümlere İlişkin Çerçeve Düzenlemeler
 • Mali Yükümler
 • Mali Yükümlerin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
 • 1980 – 2010 Dönemine İlişkin Genel Değerlendirme

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor