Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Kitaplar

İmdat TÜRKAY
20 Şubat 2020İmdat TÜRKAY
4671OKUNMA

Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

404 Soru ve Cevapla
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İmdat TÜRKAY
Seçkin Yayınları, Ocak 2020, 1. Baskı, 416 sayfa

Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok, uygulamacıların anlayacağı ve kayıtlarını yapabilecekleri şekilde ve örneklerle desteklenen bir şekilde anlatan çok az sayıdaki eserlerden biridir.

Kitapta; çeşitli kanunlara göre çalışanlara yapılan onlarca farklı ödemenin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) ücret kapsamında olup olmadığı, hangi ücret ödemelerinin vergiden istisna olduğu, gelir vergisi tevkifatının ne şekilde yapılıp beyan edileceği, vergi tarifesinin uygulanması, hangi ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edileceği gibi konular son yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, çalışanlar için ayrı bir öneme sahip olan harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi, çalışanlarda asgari geçim indirimi ve engellilik indirimi uygulaması, brüt ücret tutarından nelerin indirim konusu yapılacağı ve işverenler ile çalışanlar arasından ihtilaf yaratan birçok konu ayrı başlıklar altında detaylı olarak incelenmiştir.

Bu çalışmayı benzerlerinden ayıran bir diğer hususta, ücretin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) vergilendirilmesi konusunda onlarca farklı konu hakkında; yasal düzenlemeler, genel tebliğler, idari görüşler (özelgeler), yargı kararları ve uzman görüşlerinin yer almasıdır.

Konu Başlıkları

 • Isveren ve Ücretli
 • Hizmet Erbabi
 • Ücret Geliri
 • Ücret Kapsamindaki Ödemeler
 • Ücret Istisnalari
 • Vergiden Istisna Tazminatlar
 • Vergiden Istisna Gündelik Ödemeleri
 • Gayrisafi Ücret Tutarindan Indirimler
 • Vergi Tarifesi
 • Vergi Tevkifatinin Esaslari
 • Asgari Geçim Indirimi
 • Engellilik Indirimi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
 • Tevkifatli
 • Tevkifatsiz Ücretin Yillik Beyani
 • Ücret Bordrosu
 • Ücretin Giderlestirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasmalari
 • Türkiye–Avrupa Birligi Katilim Öncesi Yardim Araci (IPA II)