Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

04 Ekim 2015
560OKUNMA

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Prof. Dr. Billur YALTI (Editör)
Ağustos 2014 / 1. Baskı / 507 Sayfa
Beta Yayınları

Bu kitap, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Merkezi ile işbirliği halinde, 3 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği İkinci Uluslararası Vergi Konferansında sunulan ve tartışılan tebliğlerin derlendiği bir çalışmadır. Kitap, konferans konusuna uygun bir biçimde, “Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi”ni ele almaktadır.


  • Vergiden Kaçınmanın Tanımlanması
  • Vergi Borcunu Etkileme Çabalarının Anayasal Vergilendirme İlkeleri Karşısındaki Konumu
  • Macar Vergi Hukuku'nda Hukukun Kötüye Kullanılması
  • Vergi Usul Kanunu 3/1-b’nin niteliği
  • Türk Hukukunda Vergiden Kaçınmayı Önleme Amaçlı Özel Düzenlemeler
  • Avrupa Vergi Hukukunda Hukukun Kötüye Kullanılması
  • Ulusal Hukuktaki Genel Vergiden Kaçınmayla Mücadele Hükümleri ve Vergi Anlaşmaları
  • Vergi Anlaşmalarında Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor