Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

21 Kasım 2016
537OKUNMA

Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe

Suat SARIGÜL
Vergi Müfettişi
Vergi Müfettişleri Derneği Yayını, Mayıs 2016 / 1. Baskı / 595 Sayfa

Eserde tekdüzen hesap planının sistematiği dikkate alınmıştır. Buna göre, her bir hesap veya hesap grubu bazında vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere yer verilmiş, özelgeler ve farklı örnek uygulamalar ile kitap zenginleştirilmiştir. Vergi mevzuatında uygulama farklılıkları, farklılıkların mali tablolara ve işletmelerin beyan ettikleri kurumlar ve gelir vergisine etkileri açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Anlatımda izlenen temel yöntem, konunun tüm yönleriyle ele alınması, gereken durumlarda grafik ve şekiller yardımıyla konunun görsel biçimde ortaya konulması, özetlenmesi, her konuda farklı ve güncel örneklere yer verilmesi şeklindedir. Ayrıca bazı bölüm sonlarına eklenen monografiler yardımıyla konuya geniş bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. Kitap 16x24 boyutlarında ve 595 sayfa olup, ciltli olarak satışa sunulmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor