Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hakkının Dürüstlük İlkesine Aykırı Uygulanması

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen işletmelerin maliyet yükünü hafifletmek ve istihdamı korumak amacına yönelik olarak işverenlere 4447 sayılı Yasa’nın Ek 2 inci maddesi ile 4857 sayılı Yasa’nın geçici 10 uncu maddesiyle getirilmiş olan;  Kısa çalışma yaptırma/çalışanları zorunlu ücretsiz izine çıkarma yetkisinin dürüstlük ilkesine aykırı olarak kullanılmasının yaratacağı olası hukuki sonuçları bu yazımızda ele alacağız.

Kod 29 Kılık Değiştirdi!

Vergi Algı Net’in başarılı gönüllü gazetecilerinin çıkardığı YENİ E-KONOMİ Dergisinde yayımlanan söyleşimde; işverenlerin işten çıkardığı sigortalı işçilerle ilgili olarak SGK’ya gönderdiği işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış nedenleri kodlarından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işten çıkarma kodu olan Kod 29’u seçmelerinin işçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik ödemesi almadan işten çıkarılmalarına yol açtığını dile getirmiştim.