Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Sosyal Güvenlik

İnşaat ve İhale Konusu İş Yapanlara SGK Asgari İşçilik İnceleme Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan ön değerlendirmede inşaat ve ihale konusu işlerde yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşıldığında tespit edilen asgari işçilik oranı ve fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Yapılan tebligata istinaden 1 ay içerisinde fark işçilik tutarının ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütname verilip aynı süre içerisinde ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi verilir.