Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

15 Ocak 2017
410OKUNMA

Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması

Gürol ÜREL
Haziran 2016, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, 991 Sayfa

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. baskısını yapan eser, yazarın 30 yıllık mesleki tecrübe ve birikimi ile hazırlanmıştır. Kitapta, Vergi Usul Kanunu teorik çerçevesinin ele alınmasıyla yetinilmemiş, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek ve her türlü soruya cevap bulmak amaçlanmıştır.

Kitapta, şekli vergi hukukunun ana kaynağı ve temel metni olan Vergi Usul Kanunu (VUK), yürürlükte olan güncel maddeleri itibariyle yorumlanarak açıklanmıştır. Kitapta yer alan açıklama ve yorumlar, VUK'un madde sıralamasına sadık kalınarak yapılmış; ancak kimi bölümlerde bir bütünün parçalarını oluşturan maddeler, madde sıralamasından bağımsız olarak ele alınmıştır. Kendi içinde bütünlük oluşturan her bir konu ayrı bir bölüm olmak üzere kitap 66 bölümden oluşmuştur. Bu bölümlendirme yapısı içinde ele alınan konular, vergi usul hukukunun kaynaklarını oluşturan VUK, madde gerekçeleri, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, genel tebliğ, sirküler, iç genelge, yargı kararları ve özelgeler çerçevesinde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca özelliği olan ve örnek teşkil edebilecek yargı kararlarına ve özelgelere, bölüm sonlarında yer verilmiştir. Kitapta yer alan açıklamalarda ve yorumlarda güncel uygulama esas alınmıştır.

Konu Başlıkları

 • VUK'un Kapsamı, Vergi Kanunlarının Yorumlanması ve İspat Sistemi
 • Vergi Uygulamasında Yetki
 • Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
 • Kanuni Temsilcilerin Ödevleri
 • Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 • Süreler
 • Vergi Alacağının Tayini
 • İkmalen Tarhiyat
 • Verginin İdarece Tarhı
 • Verginin Ödenmesi
 • Vergi Hatalarını Düzeltme
 • Yoklama
 • Bilgi Toplama
 • Defter Tutma
 • Muhafaza ve İbraz
 • Değerleme Esasları
 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Değeri Düşen Mallarda Değerleme
 • Alacak ve Borçların Değerlenmesi
 • Servetleri Değerleme
 • Mevcutlarda Amortisman
 • Vergi Suç ve Cezalarında Birleşme
 • Genel Usulsüzlük Fiil ve Cezaları
 • İşyeri Kapatma Cezası
 • Vergi Cezasının Ödenmesi
 • Vergi Cezalarında İndirim
 • Vergi Davaları

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor