Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
30 Ekim 2016
27OKUNMA

Damga Vergisi Uygulaması

Nuri DEĞER

Seçkin Yayıncılık, Eylül 2016, 4. Baskı, 800 Sayfa.

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap 9.8.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de içermektedir.

Uzun yıllar Maliye Bakanlığında görev alan ve sonrasında da büyük ölçekli firmalara danışmanlık yapan yazarın mesleki tecrübeleri ile kaleme alınmıştır. Yazar hassas ancak fazla bilinmeyen Damga Vergisi Kanununu adım adım açıklamış, yorumlarla ve Danıştay kararları ile de konunun daha kolay anlaşılmasını amaçlamıştır.

Damga Vergisi, Kanunda belirtilen kağıtların (evrak, sözleşme, belge vs..) düzenlenip ilgilileri tarafından imzalanması ile ödenecek hale gelir.

Damga Vergisinin çok yaygın bir uygulama alanı olmasından dolayı vergi mükellefi olmayanlar dahi, basit bir belge ile bu vergiyi ödemek zorunda kalabilirler. Damga Vergisinin bu özelliğinden dolayı çoğu kimse bu vergiden bihaberdir. Bu durum ileride kişiye vergi cezası olarak dönebilmektedir.

Konu Başlıkları

  • Damga Vergisinin Temel Özellikleri
  • Damga Vergisinde Zaman Aşımı Uygulaması
  • Damga Vergisinde Cezalar ve Sorumluklar
  • Verginin Ödenmesi
  • Kâğıtların Vergilendirilmesi
  • İstisnalar
  • Döviz Kazandırıcı İşlemler
  • İhale İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması