Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

17 Aralık 2017
845OKUNMA

Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması

Dr. Namık Kemal Uyanık

Seçkin Yayınları, Kasım 2017, 2. Baskı, 1527 sayfa, ciltli

Ticari anlaşmazlıklara ilişkin tazminat davaları birbirini tamamlayan iki bölümden oluşmaktadır. Hukuki bölüm haksız fiilin veya sözleşmenin ihlalinin tespitine ilişkin olup, ticari bölüm hukuki bölümde yapılan tespite ilişkin maddi zararın hesaplanması ve tazminatın takdir edilmesidir.

Maddi zarar tutarının gerçek zararın tazminini sağlayacak şekilde hesaplanması adaletin tecelli etmesini sağlayacak ve taraflar bu işlemden zarar görmeyecektir.

Tazminat davalarında maddi zararın hesaplanması işlemi uygulamada mahkemelere bırakılmış, mahkemeler de sorunu bilirkişi listesinde yer alan kişileri görevlendirmekle çözmeye çalışmaktadırlar.

Yargı kararları sistemin sorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bir diğer alternatif, davacı tarafın uzman kişiler aracılığıyla zaman ve emek harcanarak, doğru ilke ve yöntemlerle hesaplanmış maddi zarar tutarını ortaya koyması, buna karşın davalı tarafın da uzman kişilerce yapılacak değerlendirmelerle varsa yapılan yanlışlığı ortaya koymasıdır.

Bu nedenle kitabımızda yasal düzenlemeler kapsamında; haksız fiil, sözleşmenin ihlali, haksız rekabet, yoksun kalınan kâr, sebepsiz zenginleşme, tek yetkili satıcılık sözleşmesinin feshi, haksız ihtiyati tedbir kararı, aşkın zarar, taşınır mal satışı, ticari sır, şirket birleşme ve satın almalar, şirketler topluluğunda hâkimiyetin kötüye kullanılması, rekabet yasağının ihlali, örtülü kazanç aktarımı, inşaat sözleşmeleri, tıbbi kötü uygulamalar, sigorta sözleşmeleri ve bazı uluslararası sözleşmelere göre oluşabilecek maddi zararın hesaplanması konuları açıklanmıştır.

Ayrıca, tahkim kurulları zarar hesaplama yöntemleri, dava harçları ile elde edilen tazminatların vergilendirilmesi işlemleri değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları

 • Hukuk ve Ekonomi
 • Maddi Zarar ve Tazminat
 • Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ve Maddi Zarar
 • Sözleşme İhlallerinden Kaynaklanan Maddi Zarar ve Tazminat
 • Yoksun Kalınan Kâr ve Maddi Zarar
 • Haksız Rekabet ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Maddi Zarar
 • Sebepsiz Zenginleşme ve Geri Vermenin Hesaplanması
 • Acente, Tek Yetkili Satıcı ve Franchising Sözleşmeleri ve Maddi Zarar
 • Haksız İhtiyati Tedbir ve Maddi Zarar
 • Aşkın Zarar ve Maddi Zarar
 • Taşınır Mal Satışı ve Maddi Zarar
 • Birleşmiş Milletlerin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler (CISG) Hükümlerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat
 • Ticari Sır ve Maddi Zarar
 • Rekabetin Korunması ve Maddi Zarar
 • Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının İhlali ve Maddi Zarar
 • Sermaye Piyasası Kanununa Aykırı İşlemler ve Maddi Zarar
 • Şirket Birleşme, Satın Alma ve Bölünmelerde Ortaya Çıkabilecek Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminat
 • Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Hâkimiyetini Kötüye Kullanması Halinde Ortaya Çıkan Maddi Zararın Hesaplanması
 • Çevre Kirliliği ve Maddi Zarar
 • İşçilerin, Ticari Temsilcilerin, Ortakların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Acentelerin Rekabet Yasağı ve Maddi Zarar
 • Sermaye Piyasası Kanununa Göre Örtülü Kazanç Dağıtımı Halinde Oluşan Maddi Zarar ve Tazmini
 • Ticari Marka İle Patent ve Faydalı Model Haklarının İhlali ve Maddi Zararın Hesaplanması
 • İnşaat Sözleşmeleri ve Maddi Zarar
 • Tıbbi Kötü Uygulamalara Yönelik Tazminat Davaları ve Maddi Zarar
 • Sigorta Tazminatları ve Maddi Zarar
 • Uluslararası ve Ulusal Tahkim Kurulları Kararları ve Maddi Zarar
 • Tazminat Davaları, Harçlar ve Vergiler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor