Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

03 Ağustos 2017
1054OKUNMA

Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler

Dr. İlhami ÖZTÜRK
Yetkin Yayınları, Nisan 2017, 532 Sayfa

Bu çalışma ile vergi benzeri mali yükümlülüklerin tanım ve kapsamı, diğer mali yükümler ile benzer ve farklı yönleri yargı kararları ışığında incelenmiş, vergi benzeri mali yükümlülüklerin dayanağı olan mevzuat düzenlemeleri bir arada ele alınmış ve vergi benzeri mali yüküm olmanın hukuki sonuçları irdelenmiş. Vergi benzeri mali yükümlülüklere ilişkin teori ve uygulamanın incelenmesi ve tartışılmasına yönelik bu çalışma ile vergi hukukunun alt dalları olan; vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargılama hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergi hukuku gibi ileride "vergi benzeri mali yükümlülük hukuku" adı altında oluşması muhtemel bir alt disipline temel teşkil edecek mütevazi bir katkı sağlanması amaçlanmış.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
- Vergi Benzeri Mali Yükümlülük Kavramı, Diğer Kamu Gelirleri ile Karşılaştırılması, Ortaya Çıkış Nedenleri, Tarihi Gelişimi ve Bazı Ülke Uygulamaları
- Yargı Kararları Işığında Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklerin Hukuki Analizi
- Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklerin Sınıflandırılması, Ekonomik, Mesleki, Sosyal ve Diğer Vergi Benzeri Mali Yükümlülük Uygulamaları
- Vergi Benzeri Mali Yükümlülük Vasfını Taşımanın Hukuki ve Mali Sonuçları

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor