Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

24 Aralık 2014
573OKUNMA

Ahlaki Ekonomi

Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL
Ocak 2013 / 1. Baskı / 278 Sayfa

Detay Yayıncılık Uzun bir dönem bir uygarlık projesi olarak takdim edilen Avrupa ve Amerika da yeni bir insanlık içeriği kuramadıkları için çökmektedir. Elbette ki ekonomi ve onun işleyiş biçimleri bu değişimden etkilenecek en önemli alanlardan birisi olacaktır.

Çünkü, insanların fikirleri, idealleri, değerleri ve uygarlık yolunda ilerlemesi teknolojinin, kapitalist tarzdaki üretim-tüketim sürecinin ve her türlü araç gerecin çok gerisinde kalmıştır ve işte bu nedenle insanlık derin bir ahlâki bunalım içindedir. Bugün, halen heteredoks iktisat alanında kalmak üzere, Batı'da ekonominin ahlâkla ilişkisini, ekonominin sosyal yönlerini, doğal yaşamın içerisinde insan davranışlarına olan yansımalarını ele alan çalışmaların sayısında bir artış görünmektedir. İktisat disiplinini geriden takip eden Türkiye ve Doğu'da ise bu alanda henüz yeteri kadar çalışma yapılmamakta ve bu alanda ciddi bir eksiklik bulunmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Ahlâk ve Ahlâk Felsefesi (Etik)
  • Ekonomik Sistemlerde Ahlâk Olgusunun Yeri
  • Neo–Liberal Küreselleşme İdeolojisi ve Ekonomik Sistemlerde Değişim
  • Ahlâki Ekonominin Temel İlkeleri

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor