Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

27 Ekim 2013
631OKUNMA

Genel Muhasebe

A. Tugay YÜCEL
E.Baş Hesap Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, YMM
2. Baskı, Ankara, Eylül 2013, 781 Sayfa
Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını

İlk baskısı oldukça büyük ilgi gören kitabın 2. baskısında Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Kanunları ve Diğer ilgili Kanunlara Göre Güncelleştirilmiş Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları yer alıyor.

Kitabın İçerdiği Konular:

 • Muhasebeye İlişkin Genel Bilgiler
 • Muhasebe Usul ve Esasları
 • Muhasebenin İşletmelerle ilgisi ve Muhasebeye İlişkin Tanımlar
 • Muhasebenin Temelleri
 • Aktif Hesaplar
 • Kasa Hareketlerinin İrdelenmesi
 • Çek Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Bankalar Hesabı
 • Alacaklar
 • Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont İşlemi ve Muhasebeleştirilmesi- Şüpheli ve Değersiz Alacaklar
 • Menkul Kıymetler
 • Ticaret İşletmelerinde Mal Hareketleri
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Duran Varlıkların Muhasebesi
 • Maddi Olmayan duran Varlıklar
 • Özel Maliyetler
 • Borç ve Gider Karşılıkları
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider, İndirimler ve Vergi Dışı Gelirler
 • Nazım Hesaplar
 • Muhasebe Problemleri

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor