Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

18 Ağustos 2013
471OKUNMA

Vergi Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Editör : Prof. Dr. Billur Yaltı

On İki Levha Yayınları, Mayıs 2013,

 

"Kitap, hukuk biliminin farklı alt disiplinlerindeki akademik çalışma birikimini genç akademisyenlerin bilimsel araştırmalarına dikkat çekerek ortaya koymak amacıyla Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından başlatılan Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi’nin ikinci yayınını oluşturmaktadır."   (Önsöz'den)

  

İçindekiler

 • Kamu Mali Yönetiminin Anayasaya Uygunluk Sorunu (Kamu Tüzel Kişiliği Özelinde Bir Değerlendirme)

Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR

 • Hak Arama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin Haksız Çıkma Zammı Kararı

Yrd. Doç.Dr. Mine UZUN

 • Siyasi Partilerinin Finansmanı Üzerinden Türkiye İçin Bir Demokrasi Ölçümü

Ar. Gör. İrem BERKSOY

 • Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Saptanması

Yrd.Doç.Dr. Oytun CANYAŞ

 • Vergi Hukukunda Kişisel Veriler Bakımından Ölçülülük İlkesinin Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK

 • Yeni Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yeniliklerin Mali Hukuka Yansıması

Av. Tayfun ERCAN

 • Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Av. Levent YARALI

 • Vergi Konulu Özel Sözleşmeler ve Kamu Düzeni

Yrd. Doç.Dr. Z. Ertunç ŞİRİN

 • Vergi Anlaşmalarında İşyeri Kavramının Dönüşümü

Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU

 • Gerçek Kişiler Açısından Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgah

Ar. Gör. Ege BERBER

 • "Umudun Ahlakı": "Töremiz Böyle Diye"

Prof.Dr.Nihal SABAN

 • "Hayal Kırıklıkları" ve "Hayaller" Üzerine

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR

 • Akılsallık Açısından (Herkes) ve (Mali Güç) Kavramlarının, Mükellef Haklarını Sıkıştırması Sürecinde, Anayasanın 73. Maddesinin Yeniden Yazımı Gerekir (mi?) (Bir Tartışma Denemesi)

Av. Ömer GÖREN

 • Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği

Av. Oğuz ÇETİNKAYA

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor