Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

26 Ocak 2014
778OKUNMA

Vergi Muhasebesi

E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Alper ŞİMŞEK,
E. Gelirler Baş Kontrolörü, YMM, Servet ÖZKÖK,
E. Gelirler Kontrolörü, YMM,  N. Kemal GÜNDÜZ

Oluş Yayıncılık Yayını,  451 Sayfa, 2013

Okuyucusuna vergi muhasebesinin pratiğini kazandıran bir çalışma. Önceki baskısı kısa sürede tükenen bu çalışma serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, akademisyen ve öğrenciler için başvuru kaynağı olabilecek bir nitelikte.

İçindekiler

1. KISIM (DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ) 1
1.1. KASA DEĞERLEME6
1.2. ALINAN ÇEKLER DEĞERLEME8
1.3. BANKALAR DEĞERLEME10
1.4. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DEĞERLEME12
1.5. MENKUL KIYMETLER DEĞERLEME13
1.6. ALICILAR DEĞERLEME16
1.7. ALACAK SENETLERİ DEĞERLEME18
1.8. STOKLAR20
1.9. VERİLEN AVANSLAR DEĞERLEME25
1.10. İŞTİRAKLER DEĞERLEME27
1.11. MADDİ DURAN VARLIKLAR DEĞERLEME28
1.12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEĞERLEME31
1.13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DEĞERLEME37
1.14. BANKA KREDİLERİ DEĞERLEME38
1.15. SATICILAR DEĞERLEME39
1.16. BORÇ SENETLERİ40
1.17. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI DEĞERLEME42
2. KISIM (MONOGRAFİLER VE ÖRNEKLER) 45
2.1 HAZIR DEĞERLER47
2.1.1 Monografi ve Çözümü49
2.1.2 Monografi ve Çözümü54
2.1.3 Monografi ve Çözümü60
2.1.4 Monografi ve Çözümü67
2.2 MENKUL KIYMETLER73
2.2.1 Monografi ve Çözümü75
2.2.2 Monografi ve Çözümü84
2.2.3 Monografi ve Çözümü81
2.2.4 Monografi ve Çözümü95
2.2.5 Türev ve İşlemlerinin Vergilendirilmesi ve Muhasebesi103
2.3 ALACAKLAR126
2.3.1 Monografi ve Çözümü129
2.4 STOKLAR144
2.4.1 Monografi ve Çözümü (Maliyet Hesapları)146
2.4.2 Monografi ve Çözümü (Aralıksız Sayım Yöntemi)151
2.4.3 Monografi ve Çözümü (Dönem Sonu Kayıtları)

156

2.4.4 Monografi ve Çözümü (Stok Değerleme Yöntemleri)162
2.4.5 Monografi ve Çözümü (Konsinye Mal)169
2.4.6 Örnek ve Çözümü (Değeri Düşen Mallar)176
2.4.7 Örnek ve Çözümü (Elden Çıkarılacak Stoklar)180
2.4.8 Örnek ve Çözümü (Fire)181
2.4.9 Örnek ve Çözümü (Mal Sayımı Noksanları)182
2.4.10 Örnek ve Çözümü (Mal Sayım Fazlaları)184
2.5 DURAN VARLIKLAR186
2.5.1 Monografi ve Çözümü188
2.6 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR204
2.6.1 Örnek ve Çözümü (Lisans Hakkı)206
2.6.2 Örnek ve Çözümü (Lisans Hakkı)210
2.6.3 Örnek ve Çözümü (Özel Maliyet Bedeli)213
2.7 KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR218
2.7.1 Monografi ve Çözümü220
2.7.2 Monografi ve Çözümü232
3. KISIM (ÖZELLİKLİ KONULAR) 243
3.1 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ245
3.1.1 Monografi ve Çözümü247
3.1.2 Örnek ve Çözümü (Teminat Mektubu Verilmesi)258
3.1.3 Örnek ve Çözümü (Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi)259
3.1.4 Örnek ve Çözümü (Depozito Verilmesi)259
3.1.5 Örnek ve Çözümü (Şantiye Şefine Avans Verilmesi)260
3.1.6 Örnek ve Çözümü (Taşeronlara Avans Verilmesi)260
3.1.7 Örnek ve Çözümü (Hakediş Ödemesi ve Avans Mahsubu)261
3.1.8 Örnek ve Çözümü (Hakediş Alınması)262
3.1.9 Örnek ve Çözümü (Kesintilerin İlgili Hesaba Nakli)263
3.1.10 Monografi ve Çözümü (Özel İnşaat İşleri)64
3.2 FİNANSAL KİRALAMA275
3.2.1 Genel Bilgi277
3.2.2 Monografi ve Çözümü280
3.3 KATMA DEĞER VERGİSİ291
3.3.1 Örnek ve Çözümü293
3.3.2 Örnek ve Çözümü (Zayi Olan Mal)297
3.3.3 Örnek ve Çözümü (Zayi Olan Mal)299
3.3.4 Örnek ve Çözümü (Hırsızlık)302
3.3.5 Örnek ve Çözümü (Binek Otomobil)305
3.3.6 Örnek ve Çözümü (İhracat)307
3.3.7 Örnek ve Çözümü (İhraç Kaydıyla Satış)309
3.3.8 Örnek ve Çözümü (İhracat)315
3.3.9 Örnek ve Çözümü (İhraç Kayıtlı Satışta KDV Matrahının Değişmesi)320
3.3.10 Örnek ve Çözümü (Tevkifat Uygulaması)322
3.3.11 Örnek ve Çözümü (KDV Tevkifatı ile Teslim Edilen Emtianın Kısmen İadesi) 323323
3.4 KAR DAĞITIMI326
3.4.1 Genel Bilgi328
3.4.2 Monografi ve Çözümü330
3.4.3 Monografi ve Çözümü334
3.5 İHRACAT340
3.5.1 Monografi ve Çözümü341
3.5.2 Monografi ve Çözümü344
3.6 İTHALAT349
3.6.1 Genel Bilgi351
3.6.2 Monografi ve Çözümü352
3.7 AMORTİSMANLAR359
3.7.1 Örnek ve Çözümü (Bilgisayar):361
3.7.2 Örnek ve Çözümü (Binek Otomobil):365
3.7.3 Örnek ve Çözümü (Arsa ve Arazide):368
3.8 ÖRTÜLÜ SERMAYE371
3.8.1 Genel Bilgi373
3.8.2 Monografi ve Çözümü376
3.9 TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, 
İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI381
3.9.1 Yasal Düzenleme383
3.9.2 Monografi ve Çözümü386
3.9.3 Monografi ve Çözümü388
3.9.4 Monografi ve Çözümü389
3.10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR393
3.10.1 Genel Bilgi395
3.10.2 Monografi ve Çözümü398
3.10.3 Monografi ve Çözümü400
3.10.4 Monografi ve Çözümü402
3.10.5 Monografi ve Çözümü404
3.11 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ407
3.11.1 Kasa Sayım Farkları409
3.11.2 Alınan ve Verilen Çekler411
3.11.3 Bankalar ve Banka Kredileri417
3.11.4 Ticari Alacaklar419
3.11.5 Sabit Kıymet Yenileme Fonu423
4. MONOGRAFİLER 425
Monografi 1427
Monografi 2451

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor