Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Emre AKIN
18 Eylül 2017Emre AKIN
701OKUNMA

Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Tekniği

EST Yayıncılık, Şubat 2017, 1. Baskı, 330 Sayfa ,Ciltli

“Vergi Müfettişi Emre Akın tarafından yeminli mali müşavirlik sınavları Vergi Tekniği oturumu için kaynak eser olarak kaleme alınan kitap önemli bir kaynak mahiyetinde….”

Yeminli Mali Müşavirlik sınavında, görevinde olduğu gibi, vergi konularının hacmi diğer konulara nispetle daha fazladır. Bu görevi ifa edecek olanların klasik manada vergi tekniğini, vergi kültürünü ve vergi hukukunu ortalamanın üzerinde bilmeleri gerekir. Vergi tekniği sınavı da tam olarak bu seviyeyi ölçmektedir. Dolayısıyla, bu hususlara katkı sağlamak amacıyla tanzim edilen bu kitap, tam olarak sayılan söz konusu üç bölüme ayrılarak te'sis edilmiştir.

Vergi hukuku, vergilendirme ile ilgili tüm bu hususları inceleyen hukuk dalı iken; vergi tekniği bu amaca götüren bir vasıtadır. Ancak Yeminli Mali Müşavirlik sınavında, vergi tekniği ifadesi vergi hukukunu da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Bu kapsamda, "Vergi Tekniği" oturumu içerisinde son dönemlerde özellikle vergi hukukuna ağırlık verilmiştir.

Kitap, Vergi Tekniği oturumunda sorulan sorulara yeterince nüfuz edebilmek için tüm çıkmış sorular tetkik edilerek, özellikle 2011 yılından itibaren sorulan sorular incelenmiş; akabinde 2015 yılından itibaren değişen soru ağırlığı ve odağı dikkate alınarak 3 bölüm halinde tanzim edilmiştir. Son yıllarda (özellikle 2015/3. Dönemi ile birlikte) ağırlık verilen vergi hukuku mevzuuna sınavla orantılı olarak kitapta geniş ölçüde yer verilmiştir.
(Önsözden)

Konu Başlıkları

  • Klasik Vergi Tekniği
  • Vergi Kültürü
  • Vergi Hukuku

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor