Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

04 Nisan 2016
461OKUNMA

Türkiye'de Vergiye Bakış Metaforik Bir Analiz

Ufuk GENCEL
Ekin Yayınları, Nisan 2015, 128 sayfa

Yapılan Türkçe alanyazın taramasında "vergi" kavramına ilişkin metaforları inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yabancı alanyazın taramasında ise vergi ve metafor konulu çalışmaların politik söylemlerde, seçim kampanyalarında kullanılan metaforik dil ve vergi kavramıyla ilgili oluşturulmaya çalışılan çerçeve anlayışıyla sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu durum, özgün bir çalışma fırsatı olarak görülmüş ve alanyazına katkı sağlanabileceği düşünülmüştür.

Bu kitapta, vergi kavramının özelliklerini açıklamaktan çok metaforlar yoluyla katılımcıların "vergi" kavramını nasıl anlamlandırdıklarını ve bu kavrama ilişkin bakış açılarını belirlemek hedeflenmiştir.

İÇİNDEKİLER

  • VERGİ VE METAFOR KAVRAMLARI
  • TÜRKİYEDE MÜKELLEFLERİN VERGİ METAFORLARI
  • GENEL DEĞERLENDİRME
  • KATILIMCILAR TARAFINDAN ÜRETİLEN METAFOR
  • KAYNAKÇA
  • TABLOLAR LİSTESİ
  • ŞEKİLLER LİSTESİ 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor