Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Soner ALTAŞ
14 Şubat 2016Soner ALTAŞ
447OKUNMA

Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler

Soner ALTAŞ
Ocak 2016 / 7. Baskı / 928 Sayfa

Seçkin Yayınları   1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere ilişkin birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek ortaklı limited şirkete izin verilmesi; özden yönetim yerine seçilmiş yönetim ilkesinin benimsenmesi; elektronik ortamda genel kurul ve müdürler kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması; limited şirketlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması; ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerine yer verilmesi; özel denetim isteme hakkının getirilmesi; ayrılma akçesinin açıkça hükme bağlanması; ortaklıktan çıkmaya katılma hakkının öngörülmesi; hukukî ve cezaî sorumluluk hallerinin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi; birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin yeni kurallara bağlanması bu değişikliklerden ve yeniliklerden sadece birkaçıdır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve 6335 ile 6455 sayılı kanunlarla yapılan değişikliklere ve TTK’ya ilişkin olarak yayımlanan yönetmelikler ile tebliğlere göre güncellenen bu eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış, ayrıca yeni TTK’ya dair yüksek yargı kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

 • Limited Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
 • Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları
 • Müdür ve Müdürler Kurulu
 • Limited Şirketin Denetimi
 • Pay ve Payın Devri
 • Sözleşme Değişiklikleri
 • Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
 • Kâr Payı ve Yedek Akçeler
 • Ticarî Defterler ve Belgeler
 • Finansal Tablolar ve Raporlar
 • Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
 • Ölçeklerine Göre Limited Şirketler
 • Limited Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
 • Limited Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor