Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
24 Aralık 2014
21OKUNMA

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı

Nazmi KARYAĞDI
Ankara, Nisan 2014, 566 sayfa,
Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını


Piyasa ekonomisinde şirketleri yatırım yapmaya, büyümeye, istihdam sağlamaya iten en önemli motivasyon kaynağı kâr elde etmektir.

Kârın elde edilmesi işletme yönetimiyle ilgili olsa da ardından ekonomi kuramının belki de en önemli konusu olan kârın bölüşümü gündeme gelir.

Kârın bir kısmının vergi olarak devlete aktarılması, bir kısmının pay sahiplerine yatırımlarının getirisi olarak ödenmesi, yedek akçe ya da fon olarak işletmenin büyümesi için işletmede alıkonulması, sermayeye eklenmesi… şirketlerin zorunlu ya da gönüllü seçenekleri arasında yer almaktadır.

İlk baskısından bu yana, 15 yıldır sürekli olarak yenilenen, güncellenen ve gelişen Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı kitabı, alanında teoriye ve de en önemlisi uygulamaya yönelik önemli bir kaynak durumundadır.

İşte bu kitapta cevap bulacağınız sorulardan bazıları şunlar;

 • Kâr nedir ve nasıl tespit edilir?
 • Şahıs ortaklıklarında kâr dağıtım kuralları nelerdir?
 • Sermaye şirketlerinde (Halka açık olan ya da olmayan) kâr dağıtım kuralları nelerdir?
 • Kâr işletmede, kurumlarda ne şekilde vergilendirilmektedir?
 • Pay sahipleri açısından elde edilen kârın vergilendirme rejimi nasıl işlemektedir?
 • Yurt dışında elde edilen kâr paylarının vergilemesi ne şekilde gerçekleşir?
 • Çifte Vergilendirmeye Önleme Anlaşmaları uyarınca kâr dağıtımında vergilendirilme rejimi nasıl işler?
 • Pay sahiplerinden başka kimler kârdan pay alabilirler?
 • Kâr payı avansı nasıl dağıtılır? Şartları nelerdir?
 • %5 oranında kâr payını ödemek zorunlu mudur?
 • Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılır mı?
 • Yeni T.T.K.’dan sonra şirketler hangi kârı dağıtacaklar? Yasal kayıtlardaki kârı mı TFRS'ye göre belirlenen kârı mı?

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı; kâr dağıtımının bütün yönlerinin ele alındığı, merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulabileceğiniz bir başucu kaynağı…


İçindekiler bölümünü görmek için tıklayınız.