Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

04 Ekim 2017
901OKUNMA

Vergi Sorunları

Gelirler Kontrolörleri Derneği, Aylık dergi, e-dergi

Özellikle 1950 yılından sonra Türkiye’deekonomik açıdan yaşanan hızlı gelişim ve yoğunluk, bir anlamda siyasal gelişimlerin önüne geçerek, siyasi olaylara etki edecek nitelik kazanmıştır.

Ekonomik ilişkilerin bu denli gelişim göstermesi, buna bağlı olarak vergi yasalarında değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri gerektirmiş vebu amaçlaçağdaş vergi yasalarınınihdas edilmesiylebugünkü Türk vergi sisteminin temelleri atılmıştır. Devletin ekonomik ve toplumsal olaylara daha yoğun bir biçimde eğildiği ve bu görevi yerine getirme zorunluluğu duyduğu 1960 yıllarından sonra ise, yatırımlar için zorunlu finansal kaynak ihtiyacı, diğer gelir kaynakları yanında, vergi gelirlerinin arttırılmasını gerektirmiş, bu nedenle bir yandan vergi yasalarında değişikliklere gidilerek muafiyet ve istisnalar daraltılmış, vergilendirilmeyen olaylar kapsam içine alınmış, öte yandan yeni vergi yasaları konulmak suretiyle kaynak temini yoluna gidilmiştir.

1970 yıllardan itibaren hızla gelişen ve değişen vergi sistemi ile birlikte; ekonomik ve toplumsal yapıya uygun olmayan ve yorumlanabilir vergi sistemi nedeniyle bir takım vergi sorunları ortaya çıkmıştır. Maliye Bakanlığı’nın üst düzey denetim birimlerinden biri olan Gelirler Kontrolörleri, konuya öncelikle bu açıdan yaklaşarak, Türk vergi sistemi içerisindeki vergi yasalarının –gerek kuramsal gerekse uygulamada görülen aksaklıklar açısından- teorisyenler, uygulamacılar ve yasa yapıcıları tarafından bir dergi ile ele alınmasını, tartışılmasını ve bir senteze varılmasını amaçlamışlardır.

Bu amaçla; vergi sisteminde yer alan sorunlar ve eksikliklere çözüm bulmak açısından; Gelirler Kontrolörleri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Vergi Sorunları Dergisi, 1978 yılında kurularak yayın hayatına başlamıştır. İlk yıl, altı aylık olarak yayımlanan dergimiz daha sonraları iki aylık olarak basılmaya devam etmiş ve 1995 yılından günümüze kadar "Ulusal Aylık Dergi" statüsündeyayın hayatında ayrıcalıklı yerini korumuştur.

Vergisel sorunlara çözüm bulma amacıyla kurulan dergimiz, yıllar geçtikçe ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ekonomi, hukuk, muhasebe ve sosyal güvenlik vb. alanlarda da makalelere yer vermeye başlamıştır.
Hakemli bir dergi olan Vergi Sorunları Dergisi, Ocak/2014 döneminden itibaren TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında kayıtlıolarak yayın hayatını sürdürmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor