Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Mükellef Hakları

Maliye, Ödeme Emrini Tebliğ Etti. Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz?

Maliye’nin hazırladığı bilgilendirme broşürü, çağdaş ve   sorumlu vergiciliğin güzel bir örneği. Söz konusu broşür, kendisine ödeme emri tebliğ edilen herkesin anlayabileceği ve haklarını öğrenebileceği bir şekilde kaleme alınmış. Bu güzel ve örnek çalışma için bizi yetiştiren ve meslek sahibi yapan bu güzel Kuruma ve broşürü hazırlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki (GİB) tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ödeme Emrine Karşı İptal Davası ve Önceden Vergi Dairesine Ödenmiş Paranın Geri İadesi

Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan  ödeme emrinin   tesis edildiği tarihten sonra  bu  ödeme emrine bağlı olarak yapılan  işlemlerin   tamamının  geri alınması  gerektiğinden  ilgili mükellef hakkında uygulanan  hacizlerin iptali  ve tahsil edilen vergilerin mükellefe geri iadesi gerekecektir.

Türk Vergi Sisteminde Mükellef Hakları-2

Günümüz dünyasında vergi tahakkuk ve tahsilatında etkin olan gelir idareleri, bu başarılarını mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesine borçludur. Son çeyrek yüzyılda büyük bir gelişim gösteren internet ve bilişim teknolojilerinin de etkin kullanımı ile vergilendirme işlemlerinde yeni hizmet seçeneklerinin gündeme gelmesiyle, e-uygulamalar ve hızlı iletişim kanallarıyla mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak eskiye oranla daha da kolaylaşmıştır.