Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

08 Temmuz 2013
442OKUNMA

Türkiye'de Ekonomik Krizle Mücadelede KDV ve ÖTV İndirimlerinin Etkinliğinin Analizi

Yrd. Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu, Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller, Arş. Gör. Cem Barlas Arslan

 

Haziran 2012, 1. Baskı, 206 Sayfa, Seçkin Yayıncılık

 

 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde krize karşı alınan mali önlemlere kısaca değinildikten sonra bir önlem olarak vergi oran indirimlerinin gerekçeleri ve türlerine değinilerek, teorik açıdan etkileri ortaya konulmuştur. 

 

İkinci bölümde Ülkemizde 2009 yılında harcama vergilerinde yapılan oran indirimlerinin beklenen ve gerçekleşen etkileri incelenmiştir. Bu çerçevede vergi indirimlerinin fiyatlar ve talep üzerindeki etkileri, üretime etkileri ve vergi tahsilatı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.

 

Üçüncü bölümde, vergi oran indirimleri konusunda bazı araştırmalara değinildikten sonra ve Ankara alan araştırmasına ilişkin genel bilgiler ortaya konulmuştur. Bu kısımda araştırmanın amacı ve kapsamı, araştırmanın yöntemi, örneklem seçimi ve hipotezlerimiz ortaya konulduktan sonra anket soruları verilmiştir.

 

Dördüncü ve son bölümde ise, vergi oranı indirimlerinin etkinliğine yönelik Ankara alan araştırmasının sonuçları öncelikle her sektör ayrı ayrı olmak üzere grafiklerle gösterilerek, daha sonra karşılaştırmalı analiz yapabilmek için sektörlerden elde edilen veriler toplu grafiklerle ortaya konulmuştur. İzleyen kısımda ise anket araştırmasıyla elde edilen veriler çeşitli sorulara verilen cevapları içeren çapraz analizlerle sunularak, konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara yarar sağlaması amaçlanmıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor