Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

03 Temmuz 2016
417OKUNMA

Uluslararası Vergilendirme

Dr. Hüseyin IŞIK

On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2014, 658 Sayfa

Küreselleşmenin hızla gelişimi ile birlikte vergi anlaşmaları her geçen gün daha fazla devlet arasında imzalanmaktadır. Mevcut anlaşmalar günün koşullarına göre tekrar müzakere edilmekte ve yenileri ile değiştirilmektedir. Devletler vergi anlaşma ağlarını genişletmek ve iç hukuklarını günün koşullarına göre yenilemek suretiyle vergi tabanlarını korumaya çalışmaktadır. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren vergi mükellefleri ise vergi yüklerini en az seviyeye çekmek için uluslararası vergi planlaması yoluna gitmektedir.

Kitapta, OECD ve BM Vergi Anlaşma Modelleri, Avrupa Konseyi-OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması, Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması, Türkiye-Bermuda Vergi Bilgi Değişimi Anlaşması ve Türk Vergi Sistemindeki ilgili düzenlemeler esas alınarak "Uluslararası Vergilendirme" konusu mukayeseli olarak etraflıca açıklanmaktadır. Konuyla ilgili olarak az sayıdaki Türkçe çalışma nedeniyle duyulan kaynak ihtiyacına katkı sağlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Uluslararası Vergilendirmenin Genel Esasları
  • Uluslararası Çifte Vergilendirme
  • Vergi Anlaşmaları
  • Vergilendirme Yetkilerinin Paylaşımında Ülke, Vergi, Kişi ve İşyerine İlişkin Tanımlar
  • Vergilendirme Yetkisinin Gelir ve Servet Unsurları İtibariyle Paylaşımı
  • Transfer Fiyatlandırması
  • Ayrım Yapılmaması
  • Bilgi Değişimi
  • Vergilerin Tahsilatında Yardımlaşma
  • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor