Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

24 Aralık 2014
560OKUNMA

Emlak Vergisinde Vergi Değeri

Doç. Dr. Dilek ÖZKÖK ÇUBUKÇU
Savaş Yayınevi
Sayfa Sayısı : 214, Basım Yılı : 2014  

ÖNSÖZ’den

Bu çalışmanın temelleri uzun bir süreçte oluştu. Öncelikle kendi merak alanımla ve verdiğim derslerle ilgili olarak Türkçe yazılmış kaynak sayısındaki yetersizlik çalışma için önemli bir unsur oldu. Emlak vergisinin bir yerel yönetim gelir kaynağı olarak görülmesine rağmen genellikle kamu maliyesi açısından ele alınıp vergi hukuku yönünden yeterince inceleme konusu yapılmamış olması, kişisel merakımı daha çok arttıran sebeplerin başında yer aldı.

Öte yandan, emlak vergisinin matrahını oluşturan vergi değerinin niteliği itibarıyla vergi hukukundaki diğer değerleme ölçülerinden farklı olması, sadece servet vergilemesinin bir bölümünü oluşturmayıp vergi değerinin gelir ve harcama vergileri yönünden de taşınmazlara yönelik önemli bir vergileme ölçüsü oluşturması ve bir taşınmaz özel vergilendirme ölçüsü oluşturması ve vergi sistemini oluşturan vergiler yönünden farklı işlevler yüklenmiş olması konunun seçilme sebepleri arasında yer aldı.
Bu çalışmanın konu olarak oluşturulup biçimlenmesi, yazılması ve basılması aşamalarında katkılarını unutamayacağım ve burada teşekkürlerimi sunmayı önemli bir görev olarak gördüğüm bazı kişileri anmadan geçmem mümkün olmaz. Öncelikle sadece bu çalışma için değil ancak üniversitedeki öğrenciliğimden hocalığa geçirdiğim tüm safhalarda her zaman en değerli desteği gördüğüm çok değerli hocam Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’a teşekkür etmem gerekli. Öğrenciliğim ve asistanlığımdan beridir hocamın görüş ve önerileri her zaman benim için çok değerli olmuştur.

Üniversitemizde Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalında verdiğim dersler bu konun bir merak konusu olarak gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Anabilim Dalının kurucusu ve başkanı olan Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e burada teşekkürlerimi iletmek isterim. Ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çok ortak çalışmalarla sık sık verimli tartışma ortamları içinde bulunduğumuz, her zaman çok destekleyici olan Prof.Dr. Semih ÖZ’e de teşekkürlerimi iletiyorum. Bu çalışma moral ve lojistik destek olmaksızın ortaya çıkmazdı. Bu açıdan çalışma boyunca desteklerin en önemlilerinden biri kürsüden geldi, Araş.Gör. Çağıl SÜT GÖKER’i ayrı tutup kendisine teşekkürlerimi iletmek isterim. Her zaman olumlu bakış açısıyla en büyük destekçilerden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda çalışmanın Türkiye kısmında yargı kararlarına erişimle ilgili sıkıntıları aşmamdaki en önemli etken olan Doç. Dr. Cenker GÖKER’in de yeri ayrıdır. Yard. Doç.Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK’e de her zamanki pozitif yaklaşımı için teşekkür ediyorum.

Bu çalışma süresince uzun çalışma saatlerime gösterdikleri anlayış ve destek için özellikle eşim ve kızıma teşekkür ederim. Onlar olmadan bu çalışma tamamlanamazdı. Son olarak, çalışmanın tamamlanmasındaki en önemli motivasyonlardan biri olan anneme, babama ve kardeşime de bana verdikleri güven, koşulsuz ve sınırsız destek için minnettarlığımı belirtmek istiyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor