Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Leyla ATEŞ
18 Aralık 2016Leyla ATEŞ
700OKUNMA

Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme

Yrd. Doç. Dr. Leyla Ateş
Turhan Kitabevi, Ankara, Ekim 2011, 240 sayfa

Transfer fiyatlandırması, işletmelerin bağlı işletmelerle yaptıkları mal ve hizmet transferinin fiyatlandırılmasını ifade etmektedir. Bağlı işletmeler arasında hâsılat ile giderlerin ve dolayısıyla vergiye tâbi ticari kazancın bölüşümünde belirleyici niteliği, transfer fiyatlandırmasını vergilendirme açısından ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü transfer fiyatlarını manipüle ederek vergi kaçırma yoluna giden mükellefler, devletlerin vergi gelirlerinde büyük kayıplara yol açabilmektedir. 

Bu kayıpların önüne geçmek üzere Eski Kurumlar Vergisi Kanunumuzla getirilen ilişkili kişiler arasındaki işlemlerin emsale uygun olması esası, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuzda ve değişik Gelir Vergisi Kanunumuzda daha ayrıntılı olarak ve belgelendirme yükümlülüğü ve peşin fiyatlandırması anlaşması müesseseleri ile birlikte yerini almıştır.

Bu çalışma, söz konusu ayrıntılı düzenlemelerin sistemli bir hukuki incelemesini yapmayı amaçlamış olup, bu konu hakkında araştırma yapan okurların fayda sağlayacağına inanılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Kavramlar
 • Konunun Sınırlandırılması ve Plan
 • Tarihçe ve Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış
 • Tarihçe
 • Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış
 • Transfer Fiyatlandırmasının Kötüye Kullanımının Önlenmesi
 • Genel Suistimali Önleyici Düzenleme: Özün Biçime Önceliği İlkesi
 • Özel Suistimali Önleyici Düzenleme: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
 • Transfer Fiyatlandırması Yöntem Uygulamaları
 • Maddi Malların Transferi
 • Gayrimaddi Malların Transferi
 • Grupiçi Hizmetler
 • Ödünç ve Kiralamalar
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Cezai Yaptırımlar
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 • Cezai Yaptırımlar
 • Transfer Fiyatlandırması ve Uluslar Arası Hukuku
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Sonuç ve Değerlendirme

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor