Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Kitaplar

15 Eylül 2019
236OKUNMA

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları Paneli

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları Paneli İstanbul Vergi Merkezi,
Legal Yayınları,  İstanbul, 2019, 73 sayfa

Bu çalışmada, İstanbul Vergi Merkezi’nce 01.02.2019 tarihinde düzenlenen “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları Paneli”nde alanında uzman katılımcılar tarafından sunulan tebliğlere yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Uygulamaları ve Kanun Değişikliği Önerileri 1
Prof .Dr. Binnur Çelik 1

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile Bağlantılı  Problemler ve Çözüm Yolları Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Takibi 11
Doç. Dr .İrfan Barlas 11

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) İçtihadı Çerçevesinde   Haciz Yetkisinin Kullanımı İle İlgili Sorunlar 19
Doç. Dr. Barış Bahçeci 19

6183 Sayılı Kanunda Özellikli Konular 37
Rıza Bilgiç 37

6183 Sayılı Kanunun Üç Önemli Müessesesi (Ödeme Emri, Haksız  Çıkma Zammı ve Mal Bildirimi) 53
Dr. A. Bumin Doğrusöz 53

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Şirket Ortakları ve Kanuni   
Temsilcilerin Sorumluluğu 69
Mustafa Tan, YMM  69