Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
19 Nisan 2015
21OKUNMA

İktisat ve Ahlâk

Prof. Dr. Ömer DEMİR

LİBERTE YAYINLARI
İstanbul, 2013
280 sayfa

İktisatla ahlâk arasındaki ilişkiler, günlük hayatın akışı içinde sık sık tartışılan fakat akademik ölçülere uygun olarak nadiren ele alınan bir konudur.

Yaygın kültürde, zenginleşme ile ahlâk arasında ters bir ilişki kurulmakta ve ahlâksızlık yapmadan zenginleşmenin imkânsız olduğu söylenmektedir.

Acaba, gerçekten öyle midir? İktisadi faaliyet kendiliğinden ahlâksız veya ahlâksızlığı teşvik edici midir? Öyleyse, herkes aynı zamanda bir iktisadi aktör olduğuna göre herkes ahlâksız mıdır?

Ömer Demir, İktisat ve Ahlâk'ta önyargılarla dolu bir alana taze bir soluk getirmektedir.