Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Makaleler

Reklam Filmlerinin Prodüksiyon Bedelleri Doğrudan Gider Yazılabilir mi?

Gayri maddi haklar için, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde ve 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği 10. maddesinde özetle televizyon yayınlarında kullanılan filmler dâhil olmak üzere bu tarz kullanım haklarını kapsadığı belirtilmiştir. Yayınlanma sürelerinden bağımsız bir gayri maddi hakkın oluşması sebebi ile prodüksiyon hizmetlerinin kullanım hakkına isabet eden bedellerinin aktifleştirilmesi gerekecektir.

Ödenecek KDV’ Çıkarmamak Mümkün mü?

Yarı mamul olarak aldığımız etiket kağıdına ölçü ve şekil kazandırarak mamül haline getiriyoruz, Alış faturası ile satış faturası arasındaki (işçiliğimize ait) kar marjının çoğu vergiye gitmektedir. Bu durum normal midir?…..Emeğimizle, işçiliğimizle oluşan kazancımızın büyük miktarını vergi olarak çıkmasını adil bulmuyorum” şeklindeki soruya cevap olmak üzere kaleme aldığım yazıyı siz değerli VERGİALGI okurlarıyla paylaşmak istiyorum.

Kasa ve Ortaklar Cari Affında Son Tarih: 31.12.2014

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 74’üncü maddesiyle getirilen düzeleme ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine; kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarlarını, % 3 oranında bir vergi ödenmesi karşılığında, kayıtlardan çıkarma imkânı getirilmiştir. İlgili mükellefler, 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkânına sahiptir.

Evde Yapılan El İşi Lif, Patik, Mantı, Tarhana vb. Faaliyetler ve Vergi

Kimi zaman aile bütçesine katkı kimi zaman da aile bütçesinin ta kendisi olan faaliyetler vardır. Bunlar evde el işi ile üretilen lif, patik, havlu, örtü, yemeni kenarı, şal, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilip satılması gibi faaliyetlerdir.