Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

08 Temmuz 2013
603OKUNMA

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Doktorlar, Avukatlar, Mimarlar, Noterler, Mali Müşavirler, Rehberler, Sanatçılar, Özel Ders Verenler

 

İmdat Türkay

 

Mayıs 2012, 2. Baskı, 270 Sayfa, Seçkin Yayıncılık

 

 

Gelir Vergisi Kanununa göre, bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda serbest meslek kazancı ile ticari kazanç, ücret ve arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinin de sınırlarını belirlemektedir. Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmekte ve serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmemektedir.

 

Gelir Vergisi Kanununda, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmekte, ayrıca tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancı olarak kabul edilmektedir. Serbest meslek kazancı ise,bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

 

Serbest meslek kazançlarında vergilendirmeden bahsedebilmek için gelirin elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu gelir unsurunda, gelirin hangi tarihte miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşerek tahakkuk ettiği bilinmediğinden, elde etmenin tahsilata bağlanması zorunluluğu vardır. Serbest meslek kazançlarında ön vergilendirme tevkif suretiyle yapılmakta ve kesilen vergi, telif kazançlarında olduğu gibi bazı durumlarda nihai vergi olmakta; kazancın yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde ise hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde; telif kazançları istisnası, vergiden muaf serbest meslek erbapları ve hasılattan indirim konusu yapılacak giderler gibi konular incelendiğinde diğer gelir unsurlarına göre farklı özellikler taşıdığı söylenebilir. İncelemekte olduğunuz çalışma, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların yararlanabileceği güncel, kapsamlı bir kaynaktır.

 

 

Konu Başlıkları

 

Kimler Serbest Meslek Erbabı Sayılırlar

 

Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter ve Düzenleyeceği Belgeler

 

Serbest Meslek Kazancının Tespiti

 

Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler

 

Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi

 

Defter Tutmada Usul ve Esaslar

 

Gider Pusulası Düzenlenmesi

 

Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Unsurlar

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor