Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Ersin KAPLAN
29 Ocak 2018Ersin KAPLAN
855OKUNMA

Fikri Mülkiyet Haklarının Vergilendirilmesi

Dr. Ersin KAPLAN
Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, Ocak 2018, 1. Baskı Ciltli 289 Sayfa

"Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ile sınai mülkiyet haklarını ifade eden üst bir kavramdır. Telif hakları, fikir ve sanat eserlerine (ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri ile işlenme ve derleme eserler) ilişkin hakları kapsamaktadır.

Sınai mülkiyet hakları ise patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları ve know-how (teknik bilgi) gibi hakları içermektedir.

Bu kitapta, fikri mülkiyet haklarının vergi hukukuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemesi, bu hakların gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi ve harçlar kapsamında vergilendirilmesi açıklanmıştır. Vergilendirmeye ilişkin açıklamalar,tüm haklar için genel açıklamaları ve gerekmesi durumunda münhasıran her bir hak (telif hakkı, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, know- how) için ayrı özel açıklamaları içermektedir."

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor