Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

İmdat TÜRKAY
24 Şubat 2019İmdat TÜRKAY
558OKUNMA

İşverenler ve Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008, 185 sayfa

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade de yapılmayacaktır.

Asgari geçim indirimi avantajından, ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları ve çocuk sayıları aynı olan tüm ücretliler eşit miktarda yararlanacaktır. Dolayısıyla, yüksek ücret seviyesinden geliri olan ücretliler ile asgari ücret seviyesinden gelir elde eden ücretlilerin medeni durumları ve çocuk sayıları aynı ise yararlanacakları tutar da aynı olacaktır. Asgari geçim indirimi uygulaması sonucunda, ücretli olarak çalışmayan bir eşi ve 4 çocuğu olan bir asgari ücretlinin aylık ücret geliri vergi dışı kalmaktadır. Dolayısıyla, ücretlilerde vergi indirimi sisteminin tersine, bu yeni sistem düşük gelir grubundaki ücretlilerin vergi yükünü daha çok hafifletmekte, yüksek gelir grubundaki ücretlilerin vergi yükünü ise daha az hafifletmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yaklaşık 10,6 milyon çalışanı ilgilendirmekte olup, ücretlilerin aile durumlarına ilişkin beyanı ve işverenlerin indirim tutarını doğru hesaplamaları, ücretlilerin faydalanacağı tutarı doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, ücretli ve işverenlerin haksız indirim nedeniyle vergi ziyama sebebiyet vermemeleri için gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor