Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Nazmi KARYAĞDI
14 Mayıs 2018Nazmi KARYAĞDI
1060OKUNMA

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi IRS’te Vergi İncelemesi

I- GİRİŞ
A- GENEL BİLGİ
B- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE VERGİ İNCELEMESİNE BİR BAKIŞ

II- AVRUPA BİRLİĞİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE’NİN VERGİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A- AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ SİSTEMİ
1- Genel Olarak
2- Gelir Vergileri
3- Satış ve Tüketim Vergileri
B- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN VERGİ SİSTEMİ
1- Kişisel Gelir Vergisi
2- Şirket Gelir Vergisi (Kurumlar Vergisi)
3- Satış ve Tüketim Vergileri
4- Net Servet ve Sermaye Transfer Vergisi
C- TÜRK VERGİ SİSTEMİ
2- Gelir Vergileri
a) Gelir Vergisi
b) Kurumlar Vergisi
3- Harcama Vergileri
a) Katma Değer Vergisi
b) Özel Tüketim Vergisi
c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
d) Damga Vergisi

III- IRS’İN TARİHÇESİ
A- 1789-1861 DÖNEMİ
B- 1862-1915 DÖNEMİ
C- I. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ
D- YASAKLAMA VE BÜYÜK DEPRESYON DÖNEMİ
E- II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ
F- 1978’DEN 1983’E KADAR OLAN DÖNEM
G- ELEKTRONİK ÇAĞ
H- 1998’DEN BUGÜNE KADARKİ DÖNEM

IV- AMERİKAN GELİR İDARESİ IRS’İN ORGANİZASYON YAPISI
3
A- ÖNCEKİ IRS ORGANİZASYONU
B- 1998 YENİDEN YAPILANDIRMASINA GENEL BAKIŞ
C- UYGULAMA BİRİMLERİ
1- ÜCRET VE YATIRIM UYGULAMA BÖLÜMÜ (W & I)
2- KÜÇÜK İŞLETMELER VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR UYGULAMA BÖLÜMÜ (SB/SE)
3- BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER UYGULAMA BÖLÜMÜ (LMSB)
4- VERGİDEN MUAF KURULUŞLAR VE KAMU KURULUŞLARI UYGULAMA BÖLÜMÜ (TE/GE)
D- BAŞ AVUKATLIK OFİSİ (BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)
E- IRS TEMYİZ OFİSİ
F- ULUSAL MÜKELLEF AVUKATLIĞI HİZMETİ
G- SUÇLA İLGİLİ SORUŞTURMA BİRİMİ (CI)
H- IRS YÖNETİM KURULU
I- IRS PERSONELİ

V- VERGİ İNCELEMESİ
A- VERGİ İNCELEMESİ NEDİR?
B- İNCELEME ELEMANLARI
C- IRS İNCELEME TÜRLERİ
1- İçeriklerine Göre Sınıflandırma
a) İndirilemeyecek Kalemler Programı
b) Mektupla Yapılan İnceleme (Correspondence Examination)
c) Dairede Yapılan İnceleme (Office Examination)
d) Mükellefin İşyerinde Yapılan İnceleme (Field Examination)
e) Araştırma İncelemesi (Research Audit)
2- Konularına Göre Sınıflandırma
a) Ayırdedici Envanter Fonksiyonu Sistemi İncelemeleri (DIF- Discriminant Inventory Function System) ve Beyan Edilmemiş Geliri Ayırdedici Endeks Formülü (UI DIF- Unreported Income Discriminant Index Formula)
b) Bilgi Raporlama Programı İncelemeleri (Information Reporting Program (IRP) Audits)
c) Mükellef Uyumunu Ölçme Programı İncelemeleri (TCMP) ve Ulusal Araştırma Programı (NRP)
d) Proje İncelemeleri (Project Audits)
e) Sınırlı Konuya Odaklanmış İnceleme (LIFE- Limited Issue Focused Examination)
3- Mükellef Türüne Göre Sınıflandırma
a) Geniş Konulu İncelemeler
b) İşkolu Uzmanlaşma Programı (Industry Specialization Program)
c) Piyasa Ayırımı Uzmanlaşma Programı (MSSP - Market Segment Specialization Program)
d) Uluslararası İnceleme
D- BİR IRS İNCELEMESİNİN KRONOLOJİSİ, EKSİK TARHİYAT İHBARNAMESİ (DOKSAN GÜN MEKTUBU) VE MÜKELLEF HAKLARI
1- Gecikme Faizinin Artışı Nasıl Önlenir?
2- Zamanaşımı Süresini Uzatma İzni
3- İncelemenin Sonuçları
4- Mükellefin İnceleme Sonuçlarını Kabul Etmesi ya da Etmemesi Durumu
5- İncelemenin Başlangıç Aşamasında Bitirilmesi : Tekrarlanan İnceleme İşlemi
6- Mükellefin İncelemesinin Şekilsel Başvuru Dışında Yeniden Açılması : İncelemenin Yenilenmesi
7- Üst Düzey Yetkililerin Vergi İncelemesini Etkilemesi Durumunda Hapis Cezası Uygulaması
E- İNCELEMENİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1- Mükellefin İşyerinde Yapılan İncelemenin Yeniden Yapılandırılması
a) Planlama İçeriği
b) Yönetsel Katılımın İçeriği
c) Risk Analizinin İçeriği
2- Vergi Dairesinde Yapılan İncelemenin (Office Audit) Yeniden Yapılandırılması
a) Planlama Konusu
b) Risk Analizi Konusu

VI- SONUÇ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE VERGİ İNCELEMESİ  YAYININI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor