Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

20 Aralık 2015
612OKUNMA

Yönlendirici Vergilendirme

Dr. Cenker GÖKER
Mayıs 2011,  1. Baskı, 135 Sayfa
Turhan Kitabevi

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için dolaylı veya doğrudan vergiler eliyle vergi mükelleflerinin belirli davranışlarının özendirilmesi veya ödüllendirilmesi, bunun yanında bazı davranışların yapılmaması için caydırılması yahut cezalandırılması yöntemlerinin uygulanmasına verilen addır.

Kitapta, yönlendirici vergilendirmenin yöntemlerini, kullanım alanlarını ve olması gereken hukuk bakımından sınırları incelenmiştir.Konu Başlıkları

 • Vergilendirmenin Amacı
 • Genel Olarak
 • Amaca Göre Vergilendirme Tasnifi
 • İktisadi Doktrinlere ve Düşünürlerin Bakış Açılarına Göre Vergilendirmenin
 • Toplum Mühendisliğinin Aracı Olarak Vergilendirme (Yönlendirme Fonksiyonu)
 • Yönlendirici Vergilendirmenin Yöntemleri
 • Yönlendirici Vergilendirmenin Kullanım Alanları
 • Yönlendirici Vergilendirmenin Sonuçları Bakımından Değerlendirilmesi
 • Olması Gereken Hukuk Bakımından Yönlendirici Vergilendirme
 • Yönlendirmenin Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Sınırları
 • Vergilendirmenin Sosyolojik Etkilerini Araştırma Kurulu Önerisi

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor