Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Onur GÖK
04 Nisan 2016Onur GÖK
843OKUNMA

Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Vergi Müfettişleri Derneği Yayını, Şubat 2016, 320 sayfa

Çalışmada gelir vergisi matrahının tespiti konusunda konular güncel kanuni çerçevede tebliğler, özelgeler, Danıştay kararları, sirküler incelenerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun diğer kanun maddeleriyle bağlantıları kurularak örneklemeler yapılmıştır. Çalışma bu özelliği ile matrahın tespiti ve beyanı konusunda sağlıklı bir uygulama bilgisinin edinilmesine ve uygulamanın gerçekleştirilebilmesine yardımcı olma özelliği taşımaktadır.

Bu yönü ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki sınavlara giriş aşamasında ve daha sonra kurum bünyesindeki mesleki yetki ve yeterlilik sınavlarında, vergi hukuku eğitim programlarında, SMMM, YMM adaylarının meslek sınavlarında, üniversitelerin maliye bölümleri lisans programlarında, sosyal bilimler enstitülerinin mali hukuk, mali uygulamalar yüksek lisans programlarında, konuyla ilgili diğer uzmanlık alanlarında kullanılabilecek yardımcı ve yol gösterici bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

SUNUŞ
Vergi Müfettişi Onur GÖK tarafından hazırlanan bu uygulama kitabı, Türk Gelir Vergisinde matrahın tespiti ve beyanı konusunda ortaya çıkan sorunları, özellikli durumları açıklamaya çalışan özgün ve yardımcı bir eser olma özelliği taşımaktadır.

Kitabın bu ilk baskısında gelir vergisi matrahı ve beyanına ilişkin uygulama örnekleriyle başlayan çalışmanın daha sonraki dönemlerde diğer vergiler alanında da hazırlanması düşünülmekte ve planlanmaktadır. Böylelikle çalışma daha sonraki evreleri ile bütünlük arz edecektir.

Böyle bir çalışma yapılmasının temel hedefi gelir vergisinde matrahın tespiti ve beyanı konusundaki sorunların ve tereddütlerin giderilmesine yardımcı olmaktır. Çünkü vergilendirmede matrahın tam, doğru ve zamanında tespiti ve beyanı gerek vergi idaresi ve gerekse vergi mükellefleri açısından büyük önem arz eder. Gelir vergisinde bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların net tutarı iktisadi bir değer olarak matrahı oluşturur. Bu oluşum sürecinde mevzuatın yeterince bilinmemesi, takip edilememesi, sık değişmesi, anlaşılıp doğru yorumlanamaması devlet ve mükellef açısından istenmeyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Zira gelir vergisi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi kanunlarına göre belirlenen gelir miktarının etkin bir şekilde tespiti idari tahsilatta artış ve kolaylık sağlayacak ve mükellef hakları da zedelenmeyecektir.

Çalışmada gelir vergisi matrahının tespiti konusunda konular güncel kanuni çerçevede tebliğler, özelgeler, Danıştay kararları, sirkülerler incelenerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun diğer kanun maddeleriyle bağlantıları kurularak örneklemeler yapılmıştır. Çalışma bu özelliği ile matrahın tespiti ve beyanı konusunda sağlıklı bir uygulama bilgisinin edinilmesine ve uygulamanın gerçekleştirilebilmesine yardımcı olma özelliği taşımaktadır. Bu yönü ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki sınavlara giriş aşamasında ve daha sonra kurum bünyesindeki mesleki yetki ve yeterlilik sınavlarında, vergi hukuku eğitim programlarında, SMMM, YMM adaylarının meslek sınavlarında, üniversitelerin maliye bölümleri lisans programlarında, sosyal bilimler enstitülerinin mali hukuk, mali uygulamalar yüksek lisans programlarında, konuyla ilgili diğer uzmanlık alanlarında kullanılabilecek yardımcı ve yol gösterici bir kaynak özelliği taşımaktadır.

Böyle bir çalışmanın hazırlanmasındaki özverili ve titiz çalışmasından dolayı Sayın Onur GÖK’ü tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim. Çalışmanın tüm okuyucular için teşvik edici ve yararlı olmasını temenni ederim. ŞUBAT 2016,  İZMİR

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor